Marma-Mehede FVOF

Dalälven (Untra kraftverk till Älvkarleby)

Kartenerklärung
  Uppsala län / Älvkarleby und Tierp gemeinde.

 Karte Points

 Båtramp Mehedeby

Gjuten platta. Parkering.

 Båtramp Marma

Gjuten platta. Bra parkeringsmöjligheter.

 Båtramp Lindbergsviken

Grusramp och iläggningsbrygga

 Parkering Mehedeby

Liten parkering

 Parkering Marma

 Parkering Lindbergsviken

Stor parkering

 Vindskydd Untra

Inom fiskeförbudsområdet.

 Vindskydd Marma kanal

Marma kanal Vindskydd

 Vindskydd Lindbergsviken

Lindbergsviken Vindskydd

 Vindskydd Lilla Färnäs

Vindskydd och liten rastkoja.

 Vindskydd Hällholmen

 Vindskydd Gropholmarna

Reservatområde

 Ambricks båtstad

Rastplats eldstad

 Stuga / Boende

Älvkarleby Fiskecamp

 Vägbom

Kabelvägen

 Vägbom

 Vägbom

Storövägen

 Vägbom

Båtforsvägen

 Badplats Mehedeby

Mehedebybadet

 Badplats Marma

Marmabadet

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud

 Fiskeförbud inom området.

 Fiskegräns Båtforsområdet

 Fiskegräns Hyttövägen

Angelgewässer in der umgebung

Djupsjö i Älvkarleby
Medlemskap Älvkarleby SFK
Trösken
Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön
Tämnaren
Testeboån
Torrhedstjärn, Norrläxen, Hamrångefjärden, Storsjö-Viksjö, Hamrångeån

iFiskes verbundenen Gebiete in Uppsala län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...
 Ihr Warenkorb ist leer.