Söderfors-Hedesunda FVF

Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön

Kartenerklärung
  Gävleborgs län und Uppsala län / Tierp und Gävle gemeinde.

 Karte Points

 Hjällsjön

Obs, Eget fiskekort för denna Put and Take-sjö

 Bredforsen

 Bredforsen (Tilläggskort krävs till gul markering)

 Undantag / Fiskeförbud

 Undantag / Fiskeförbud

Angelgewässer in der umgebung

Dalälven (Untra kraftverk till Älvkarleby)
Tämnaren
Dalälven (Gysingeforsarna)
Djupsjö i Älvkarleby
Trösken
Testeboån
Medlemskap Älvkarleby SFK

iFiskes verbundenen Gebiete in Gävleborgs län

iFiskes verbundenen Gebiete in Uppsala län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Ihr Warenkorb ist leer.