Söderfors-Hedesunda FVF

Map legend
  Gävleborgs län and Uppsala län / Tierp and Gävle Municipality.

 Map points

 Bredforsen

 Hjällsjön

 Bredforsen (Tilläggskort krävs till gul markering)

 Del av dalälven i Söderfors-Hedesunda FVF

 Undantag / Fiskeförbud

 Undantag / Fiskeförbud

Fishing areas nearby Söderfors-Hedesunda FVF

Dalälven (Untra kraftverk till Älvkarleby)
Tämnaren
Dalälven (Gysingeforsarna)
Djupsjö i Älvkarleby
Trösken
Testeboån
Medlemskap Älvkarleby SFK

Affiliated fishing areas in Gävleborgs län

Affiliated fishing areas in Uppsala län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.