Söderfors-Hedesunda FVF

 

Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön

  Gävleborgs län and Uppsala län / Tierp and Gävle Municipality.

“One of Sweden's most interesting areas when it comes to fishing for pike, perch and pike. The area is very varied with large bays, calm streams and canals in delta landscapes that replace each other. “- Mikael Engström, fish writer in Fishing for All.

The Dalälven river here has the character of lake with many islands with some stretches of stream fishing.

The waters of Hjällsjön offer fishing for implanted rainbow trout. A disabled bridge crosses the lake. A special fishing permit (supplement) is required for fishing in the lake and a maximum of three rainbows / fishermen and 24 hours apply. Grass sharp implanted to keep the lake clean from plants, these must always be re-exposed in case of catch.

In Söderfors there is a nightly guarded marina with guest pier and adjoining camping. In connection with the Dalälven in Söderfors and Hedesunda there are also campsites with kiosk, barbecue and sauna for those who want to spend the night and eat in connection with the fishing. At the boat harbor in Söderfors and in several other places around the river there are excellent opportunities to launch your own boat.

 This area has one or more fishing spots available for disabled. For more information, please contact Söderfors-Hedesunda FVF.
 In this area, there is one or more "put and take" waters.

Fish species


Rainbow trout

Normal

Endast Hjällsjön!

Grass carp

Normal

Endast Hjällsjön och enbart återutsättning!!
 

Org ID: 1117, Area 1077

Söderfors-Hedesunda FVF

Logo Söderfors-Hedesunda FVF

Fiskevårdsföreningen förvaltar och vårdar fisket i en del av Dalälven i inom fiskevårdsområdet.
Vi driver även i egen regi ett put&take-vatten i Hjällsjön.

Fiskevårdsföreningen strävar efter att åstadkomma ett fiskevatten som är produktivt och hållbart på lång sikt. Det innebär att vattnets möjligheter till fiskproduktion skall utnyttjas och att fiskereglerna skall anpassas till de ekologiska förutsättningarna och föreningens mål.

En viktig del av förvaltningsplanen var att forma och fastställa fiskeregler som ska bidra till ett fiske av hög kvalitèt.


Contact persons

Christer Sundbom:  

Fishing areas nearby Söderfors-Hedesunda FVF

Dalälven (Untra kraftverk till Älvkarleby)
Tämnaren
Dalälven (Gysingeforsarna)
Djupsjö i Älvkarleby
Trösken

Affiliated fishing areas in Gävleborgs län

Affiliated fishing areas in Uppsala län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se