Gysingeforsarnas FVOF

 

Dalälven (Gysingeforsarna)

  Gävleborgs län / Sandviken municipality.

Gysingeforsar's FVOF offers exciting rapids fishing with trout and grayling. Otherwise, there is plenty of perch, pike, pikeperch, id, bream and lake. There are also plenty of other species.

Wind shelters and rest areas are found in beautiful culture and natural surroundings, as well as paths that allow you to fish around the area. There is much more to discover than just the rapids.

 Free fishing for children and adolescents up to the age of 15.
 Only in company with a keeper / adult / person who holds a valid fishing license (on his quota)

Fish species


Perch


Common

Abborren finns i hela området och även i forsarna under den varmare perioden.

Pike


Common

Finns rikligt i hela området och kan bjuda på spännade fiske i slutforsarna under sommaren

Zander


Common

Ganska vanlig men fiskas lättast när vattnet är som varmast och i skymningen, då jagar de i slutforsarna

Roach


Common

Common bream


Common

En klart underskattad fisk som kan bli ganska stor, kan vara lite variation att fiska efter med en tung nymph i lugna djuphålor i strömmarna när solen står som högst på sommren

Ide


Common

En mycket rolig fisk som man kan fiska med både fluga och olika spinnbeten.

Burbot


Normal

Grayling


Few

Beståndet är ansträngt pga många torr sommrar så fiska den med försiktighet

Eel


Rare
 

Gysingeforsarnas FVOF

Organization number: 802600-1506

Logo Gysingeforsarnas FVOF

Fisheries area with board of seven persons and alternate. Manages and gives fish to the public.

Customer number: 970, Area: 925.

Contact persons

SMS nummer för tips samt problem.
070 066 58 91

Agneta Lennartsson
070 - 546 39 61  

Fishing areas nearby Gysingeforsarnas FVOF

Färnebofjärden
Tyttboforsen, Balforsen (Dalälven)
Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön
By FVOF
Västra Valbo

Affiliated fishing areas in Gävleborgs län
 Your cart is empty.