Gysingeforsarnas FVOF

 

Dalälven (Gysingeforsarna)

  Gävleborgs län / Sandviken Municipality.

Gysingeforsarnas FVOF offers an exciting fishfishing with trout and harr. By the way, there are plenty of perch and goose.

Wind shelters and rest areas are found in beautiful culture and natural environment.


 

Org ID: 970, Area 925

Gysingeforsarnas FVOF

Fiskevårdsområde med styrelse med sju personer och ersättare. Förvaltar och upplåter fiske till allmänheten.


Contact persons

Agneta Lennartsson:
070-5463961  

Fishing areas nearby Gysingeforsarnas FVOF

Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön
Öjaren m fl sjöar
Tämnaren
Testeboån
Dalälven (Untra kraftverk till Älvkarleby)

Affiliated fishing areas in Gävleborgs län
 Your cart is empty.