Gysingeforsarnas FVOF

 

Dalälven (Gysingeforsarna)

  Gävleborgs län / Sandviken kommun.

VIKTIG INFORMATION

Allt fiske i forsarna dvs de strömmande partierna inom Gysingeforsarnas FVOF är avstängt tillsvidare.

Se vidare information på nyhetssidan.

20220809

Gysingeforsarnas FVOF erbjuder ett spännande forsfiske med öring och harr. I övrigt finns gott om abborre, gädda, gös, id, brax och lake. Även andra arter finns det gott om. 

Vindskydd och rastplatser finns i vacker kultur och naturmiljö, samt stigar som gör att man kan fiska sig runt i området. Finns mycket mer att upptäcka än bara forsområdena.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Abborren finns i hela området och även i forsarna under den varmare perioden.

Gädda


Rikligt

Finns rikligt i hela området och kan bjuda på spännade fiske i slutforsarna under sommaren

Gös


Rikligt

Ganska vanlig men fiskas lättast när vattnet är som varmast och i skymningen, då jagar de i slutforsarna

Mört


Rikligt

Id


Rikligt

En mycket rolig fisk som man kan fiska med både fluga och olika spinnbeten.

Braxen


Vanlig

En klart underskattad fisk som kan bli ganska stor, kan vara lite variation att fiska efter med en tung nymph i lugna djuphålor i strömmarna när solen står som högst på sommren

Lake


Normalt

Öring


Lite

Harr


Lite

Beståndet är ansträngt pga många torr sommrar så fiska den med försiktighet

Ål


Sällsynt
 

Gysingeforsarnas FVOF

Organisationsnummer: 802600-1506

Fiskevårdsområde med styrelse med sju personer och ersättare. Förvaltar och upplåter fiske till allmänheten.

Kundnummer: 970, Område: 925.

Kontaktpersoner

SMS nummer för tips samt problem.
070 066 58 91

Agneta Lennartsson
070 - 546 39 61  

Filer för nedladdning


gysinge_omradeskarta_07.pdf

Fiskeområden i närheten av Gysingeforsarnas FVOF

Färnebofjärden
Tyttboforsen, Balforsen (Dalälven)
Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön
By FVOF
Öjaren m fl sjöar

Anslutna fiskeområden i Gävleborgs län
 Din varukorg är tom.