Gysingeforsarnas FVOF

 

Dalälven (Gysingeforsarna)

  Gävleborgs län / Sandviken kommun.

 

Gysingeforsarnas fiskevårdsområde erbjuder ett spännande fiske i både strömmande vatten samt på mer lugnt flytande områden. Fisket i forsarna riktas mest på harr och öring. Tyvärr har öringsbeståndet försvagats så att i dagsläget fångas det knappt någon öring alls. Utanför de strömmande partierna fiskas det efter abborre, gädda, gös, id, brax och lake. Även andra arter finns det gott om. 

Vindskydd och rastplatser finns i vacker kultur och naturmiljö, samt stigar som gör att man kan fiska sig runt i området. Finns mycket mer att upptäcka än bara forsområdena.
För mer information se: https://www.gysingeforsarna.se/

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Abborren finns i hela området och även i forsarna under den varmare perioden.

Gädda


Vanlig

Finns rikligt i hela området och kan bjuda på spännade fiske i slutforsarna under sommaren

Gös


Vanlig

Ganska vanlig men fiskas lättast när vattnet är som varmast och i skymningen, då jagar de i slutforsarna

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

En klart underskattad fisk som kan bli ganska stor, kan vara lite variation att fiska efter med en tung nymph i lugna djuphålor i strömmarna när solen står som högst på sommren

Id


Vanlig

En mycket rolig fisk som man kan fiska med både fluga och olika spinnbeten.

Stensimpa


Vanlig

Lake


Normalt

Harr


Lite

Beståndet är ansträngt pga många torr sommrar så fiska den med försiktighet

Sutare


Lite

Öring


Sällsynt

Bestånder är mycket svagt så det fångas inte många öringar i dagsläget

Ål


Sällsynt
 

Gysingeforsarnas FVOF

Logo Gysingeforsarnas FVOF

Fiskevårdsområde med styrelse med sju personer och ersättare. Förvaltar och upplåter fiske till allmänheten.

Organisationsnummer: 802600-1506

Kundnummer: 970, Område: 925.

Kontaktpersoner

SMS nummer för tips samt problem, försök i första hand med mail till infoXgysingeforsarna.se
Peter:
0700 - 66 58 91 ej svar messa så försöker vi återkomma snarast. 

Agneta Lennartsson
0705 - 46 39 61  

Filer för nedladdning


Omradeskarta-_GysingeforsarnasFVOF_20221117.pdf

Fiskeområden i närheten av Gysingeforsarnas FVOF

Färnebofjärden
Tyttboforsen, Balforsen (Dalälven)
Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön
Storsjöns Sandviken
Ottnaren och Ältebosjön med tillrinnande vattendrag

Anslutna fiskeområden i Gävleborgs län
 Din varukorg är tom.