Söderfors-Hedesunda FVF

 

Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön

  Gävleborgs län och Uppsala län / Tierp och Gävle kommun.

“Ett av Sveriges mest intressanta områden då det gäller fiske efter gös, abborre och gädda. Området är mycket omväxlande med stora fjärdar, lugna strömmar och kanaler i deltalandskap som avlöser varandra.“
Mikael Engström, fiskeskribent i Fiske för Alla.

Dalälven har här karaktären av insjö med många öar med vissa sträckor med strömfiske.

Vattnen i Hjällsjön erbjuder fiske efter inplanterad regnbåge. En tillgänglighetsanpassad brygga korsar sjön. Särskilt fiskekort krävs för fiske i sjön och max tre regnbågar/fiskare och dygn gäller.
Gräskarp inplanterad för att hålla sjön ren från växter, dessa skall alltid återutsättas vid ev fångst.

I Söderfors finns en nattligt bevakad småbåtshamn med gästbrygga och angränsande camping. I anslutning till Dalälven i Söderfors och Hedesunda finns även campingar med bland annat kiosk, grill och bastu för de som vill övernatta och äta i samband med fisket.

Vid båthamnen i Söderfors och på flera andra platser kring älven finns utmärkta möjligheter att sjösätta egen båt.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Söderfors-Hedesunda FVF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Gäller ej Put and take.

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Gös


Normalt

Öring


Normalt

Regnbåge


Normalt

Endast Hjällsjön!

Harr


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Gräskarp


Normalt

Endast Hjällsjön och enbart återutsättning!!
 

Söderfors-Hedesunda FVF

Logo Söderfors-Hedesunda FVF

Fiskevårdsföreningen förvaltar och vårdar fisket i en del av Dalälven i inom fiskevårdsområdet.
Vi driver även i egen regi ett put&take-vatten i Hjällsjön.

Fiskevårdsföreningen strävar efter att åstadkomma ett fiskevatten som är produktivt och hållbart på lång sikt. Det innebär att vattnets möjligheter till fiskproduktion skall utnyttjas och att fiskereglerna skall anpassas till de ekologiska förutsättningarna och föreningens mål.

En viktig del av förvaltningsplanen var att forma och fastställa fiskeregler som ska bidra till ett fiske av hög kvalitèt.

Organisationsnummer: 802426-8388

Kundnummer: 1117, Område: 1077.

Kontaktpersoner

Anders Söderlund


  

Filer för nedladdning


Regler_alven.pdf

Hjällsjön

Fiskeområden i närheten av Söderfors-Hedesunda FVF

Dalälven (Untra kraftverk till Älvkarleby)
Tämnaren
Dalälven (Gysingeforsarna)
Nedre Gavleåns
Västra Valbo

Anslutna fiskeområden i Gävleborgs län

Anslutna fiskeområden i Uppsala län
 Din varukorg är tom.