Tämnarens FVOF

 

Tämnaren

  Uppsala län och Västmanlands län / Heby, Tierp och Uppsala kommun.

Tämnarens FVOF är ett fiskevatten som hör både till Heby och Tierps kommun som ligger i Uppsala län. Sjön Tämnaren är en relativt grund sjö med ett medeldjup på ca 100-130 cm. Sjön är dock fiskrik och erbjuder fiske av främst gös, gädda och abborre.

Vinterfiske är den tid som lockar flest fiskare, men även tid utan is fungerar bra men bäst är om du har tillgång till båt.

Under främst sommarhalvåret kan det tidvis bli väldigt låg vattennivå beroende på för lite nederbörd. Detta medför att fisket med framförallt kastspö försvåras. Rekommenderas att kolla av förutsättningarna gällande vattennivå innan fiskekort löses. 

Årligen hålls en del fisketävlingar.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Gös


Normalt

Braxen


Normalt

Sutare


Normalt

Mört


Lite

Id


Lite
 

Tämnarens FVOF

Tämnarens Fiskevårdsområdesförening utgörs av markägare runt Tämnaren som har del i fisket i sjön. Syftet är att erbjuda möjlighet att fiska för allmänheten under kontrollerade former. Föreningen säljer fiskekort och sätter upp fiskeregler som har till syfte att bibehålla sjöns fiskbestånd på en bra nivå.

Organisationsnummer: 802512-1586

Kundnummer: 342, Område: 303.

Kontaktpersoner

Jocke Andersson
0703 - 165 756  
  

Fiskeområden i närheten av Tämnarens FVOF

Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön
Dalälven (Untra kraftverk till Älvkarleby)
Djupsjön
Dalälven (Gysingeforsarna)
Trösken

Anslutna fiskeområden i Uppsala län

Anslutna fiskeområden i Västmanlands län
 Din varukorg är tom.