Tröskens FVF

 

Trösken

  Gävleborgs län / Gävle kommun.

Sjön Trösken har två större inflöden, Älgängsån är ett naturligt inflöde och Dalälven är ansluten via en tub.

Trösken är ett kalkrikt vatten som fått mycket förbättrad vattenkvalitet i och med att alla hushåll har anslutits till kommunalt avlopp. Trösken rinner ut i havet via en bäck i Harnäs, samt att BillerudKorsnäs har en pumpstation.

En del av Trösken ingår i Natura 2000 då både sjön och delar av omgivningarna är värda att bevara. Trösken har ett rikt naturliv med flera skyddade arter av olika insekter och fåglar. Varje år fångas en hel del stor abborre, gädda, sutare och mört, men det finns många fler arter.

Det finns många fina ställen att meta från land och det även flera ställen att sjösätta båt på, bästa är vid föreningens klubbstuga där vi har en ordentlig ramp med parkering för bil med trailer. Sjön passar även bra till att paddla i och det finns många öar att tälta på.

Föreningen bedriver tävlingar i form av pimpel, mete och gäddtävlingar.

Välkomna!


Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Rikligt

Braxen


Vanlig

Ruda


Vanlig

Sutare


Vanlig

Lake


Normalt

Vimma


Normalt

Ål


Lite

Regnbåge


Sällsynt
 

Tröskens FVF

1946 träffades 23 herrar från trakten för att bilda Tröskens Fiskevårdsförening u.p.a. med säte i Furuvik.

I stadgarna för föreningen 1 §, ”Föreningen, vars verksamhetsområde omfattar sjön Trösken i Gävle och Älvkarleby kommuner, har till ändamål att inom sitt område åstadkomma förbättrad avkastning av fisket samt mot olovligt fiske”.

Idag bedriver föreningen tävlingsfiske i form av mete, pimpel och gäddfiske. Föreningen avser att en bäck i Harnäs ska öppnas vilket gör att vandrande fisk, bl.a öring och gös kommer upp från havet till sjön Trösken.

Organisationsnummer: 885002-0598

Kundnummer: 1167, Område: 1129.

Kontaktpersoner  

Fiskeområden i närheten av Tröskens FVF

Djupsjön
Dalälven (Untra kraftverk till Älvkarleby)
Testeboån
Nedre Gavleåns
Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön

Anslutna fiskeområden i Gävleborgs län
 Din varukorg är tom.