Tröskens FVF

 

Trösken

  Gävleborgs län / Gävle Municipality.

Lake Trösken has two major inflows, the Älengssån river is a natural inflow and the Dalälven river is connected via a tube.

The threshing floor is a lime-rich water that has greatly improved water quality as all households have been connected to municipal sewage. The swamp flows out into the sea via a stream in Harnäs, and BillerudKorsnäs has a pumping station.

Part of the Trösken is part of Natura 2000, as both the lake and parts of the surroundings are worth preserving. The threshing floor has a rich natural life with several protected species of different insects and birds. Every year, a lot of large perch, pike, tuna and roach are caught, but there are many more species.

There are many nice places to sail from land and there are also several places to launch boats on, the best is at the club's clubhouse where we have a proper ramp with parking for cars with trailer. The lake is also a good place to paddle in and there are many islands to camp on.

The association conducts competitions in the form of pimple, meteor and pike competitions.

Welcome!


Fish species


Perch

Plentiful

Pike

Plentiful

Roach

Plentiful

Common bleak

Plentiful

Tench

Common

Burbot

Normal

Vimba

Normal

Eel

Few
 

Org ID: 1167, Area 1129

Tröskens FVF

1946 träffades 23 herrar från trakten för att bilda Tröskens Fiskevårdsförening u.p.a. med säte i Furuvik.

I stadgarna för föreningen 1 §, ”Föreningen, vars verksamhetsområde omfattar sjön Trösken i Gävle och Älvkarleby kommuner, har till ändamål att inom sitt område åstadkomma förbättrad avkastning av fisket samt mot olovligt fiske”.

Idag bedriver föreningen tävlingsfiske i form av mete, pimpel och gäddfiske. Föreningen avser att en bäck i Harnäs ska öppnas vilket gör att vandrande fisk, bl.a öring och gös kommer upp från havet till sjön Trösken.


Contact persons  

Fishing areas nearby Tröskens FVF

Djupsjö i Älvkarleby
Medlemskap Älvkarleby SFK
Dalälven (Untra kraftverk till Älvkarleby)
Testeboån
Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön

Affiliated fishing areas in Gävleborgs län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se