Hällån-Hållstaåns FVOF

Hällån-Hållstaån FVOF

Kartenerklärung
  Jämtlands län / Östersund gemeinde.

 Karte Points

 Båtramp

 Båt

 Båtramp

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Fiskekortsförs.

Kortautomat

 Fiskekortsförs.

 Fiskekortsförs.

 Fiskekortsförs.

 Fiskekortsförs.

 Fiskekortsförs.

 Fiskekortsförs.

 Fiskekortsförs.

 Holmsjön

Ingår under kortet oplanterade vatten.

 Gårdstjärnen

 Tillgänglighetsanpassad brygga

 Parkering

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Soptunnor

 Soptunnor

 Fiskekortsförs.

 Båtuthyrning

Angelgewässer in der umgebung

Bodsjön
Ismunden, Boggsjön, Stortjärnen m fl vatten
Hårkan, Indalsälven, Sännån m fl vatten
Revsundssjön, Grimnäsfjärden m fl vatten
Hungesjöns FVOF
Revsundssjön (Turistfiskekortet)
Revsundssjön, Märlån, Herrevadströmmen mfl

iFiskes verbundenen Gebiete in Jämtlands län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Ihr Warenkorb ist leer.