Hällån-Hållstaåns FVOF

Hällån-Hållstaån FVOF

Map legend
  Jämtlands län / Östersund municipality.

 Map points

 Båtramp

 Båt

 Båtramp

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Fiskekortsförs.

Kortautomat

 Fiskekortsförs.

 Fiskekortsförs.

 Fiskekortsförs.

 Fiskekortsförs.

 Fiskekortsförs.

 Fiskekortsförs.

 Fiskekortsförs.

 Holmsjön

Ingår under kortet oplanterade vatten.

 Gårdstjärnen

 Tillgänglighetsanpassad brygga

 Parkering

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Soptunnor

 Soptunnor

 Fiskekortsförs.

 Båtuthyrning

Fishing areas nearby Hällån-Hållstaåns FVOF

Bodsjön
Ismunden, Boggsjön, Stortjärnen m fl vatten
Hårkan, Indalsälven, Sännån m fl vatten
Revsundssjön, Grimnäsfjärden m fl vatten
Hungesjöns FVOF
Revsundssjön (Turistfiskekortet)
Revsundssjön, Märlån, Herrevadströmmen mfl

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Your cart is empty.