Handsjöns FVOF

Handsjön, Långtjärnen m fl vatten

Kartenerklärung
  Jämtlands län / Berg gemeinde.

 Karte Points

 Båtramp

Sjösättning /naturramp för båt isättning

 Båtramp

Naturramp

 Övre Galvattnet

 Örasjön

 Trollsjötjärn

Endast del av.

 Trollsjön

 Stortjärnen

 Nedre galvattnet

 Långvattnet

Del av.

 Långtjärn P&T

Put and takevatten, kräver särskilt fiskekort.

 Losjön

Naturramp finns

 Lilltjärn

Put and take vatten med öring röding och Regnbåge.

 Handsjön

Det finns boende i närheten av vattnet, båtramp, grillplats. Det går att boka guide.

 Hammarmytjärnen

 Fiskbart

 Aborrtjärn

 Abborre

 Abborre

 

 Lovika

 Info skylt

 Parkering

Naturcamping

 Badplats

 Trollsjön

Sommar café i bystugan

 Rastplats / Vindskydd

Rastplats med dass, bänkar och infotavla

 Handsjöns FVO

Angelgewässer in der umgebung

Stortjärnen, Horten m fl vatten
Älgsjön, Lilla Nällsjön och Långtjärnen
Näckten
Svenstaån m fl vatten
Bodsjön
Hungesjöns FVOF
Fiska i Berg (fiskaiBergkortet)

iFiskes verbundenen Gebiete in Jämtlands län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...
 Ihr Warenkorb ist leer.