Handsjöns FVOF

Map legend
  Jämtlands län / Berg municipality.

 Map points

 Båtramp

 Båtramp

 Övre Galvattnet

 Örasjön

 Trollsjötjärn

 Trollsjön

 Stortjärnen

 Nedre galvattnet

 Långvattnet

 Långtjärn P&T

 Losjön

 Lilltjärn

 Handsjön

 Hammarmytjärnen

 Fiskbart

 Aborrtjärn

 Abborre

 Abborre

 

 Lovika

 Info skylt

 Parkering

 Badplats

 Trollsjön

 Rastplats / Vindskydd

 Handsjöns FVO

 Vacation cottages

 Baksjöbodarna, Sweden with panoramic views

 Stensjön, Sweden with lake view and boat

Fishing areas nearby Handsjöns FVOF

Älgsjön, Lilla Nällsjön och Långtjärnen
Näckten
Svenstaån m fl vatten
Bodsjön
Hungesjöns FVOF
Fiska i Berg (fiskaiBergkortet)
Sidsjön, Stugusjön, Blektjärn m fl vatten

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.