Handsjöns FVOF

Handsjön, Långtjärnen m fl vatten

Map legend
  Jämtlands län / Berg municipality.

 Map points

 Båtramp

Sjösättning /naturramp för båt isättning

 Båtramp

Naturramp

 Övre Galvattnet

 Örasjön

 Trollsjötjärn

Endast del av.

 Trollsjön

 Stortjärnen

 Nedre galvattnet

 Långvattnet

Del av.

 Långtjärn P&T

Put and takevatten, kräver särskilt fiskekort.

 Losjön

Naturramp finns

 Lilltjärn

Put and take vatten med öring röding och Regnbåge.

 Handsjön

Det finns boende i närheten av vattnet, båtramp, grillplats. Det går att boka guide.

 Hammarmytjärnen

 Fiskbart

 Aborrtjärn

 Abborre

 Abborre

 

 Lovika

 Info skylt

 Parkering

Naturcamping

 Badplats

 Trollsjön

Sommar café i bystugan

 Rastplats / Vindskydd

Rastplats med dass, bänkar och infotavla

 Handsjöns FVO

Fishing areas nearby Handsjöns FVOF

Stortjärnen, Horten m fl vatten
Älgsjön, Lilla Nällsjön och Långtjärnen
Näckten
Svenstaån m fl vatten
Bodsjön
Hungesjöns FVOF
Fiska i Berg (fiskaiBergkortet)

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.