Hörnåns FVOF

Hörnån

Kartenerklärung
  Västerbottens län / Bjurholm, Nordmaling, Umeå und Vännäs gemeinde.

 Karte Points

  Mullsjö Badplats

Här finns bland annat parkering, badmöjligheter, bryggor, toalett samt möjlighet att lägga i båt. Mullsjön är rik på abborre, gädda mm.

 Gräns Tredingen

Kalkdoseraren i Tredingen är nedre gräns för årsfiskekortet som gäller för fiske uppströms kalkdoseraren.

 Toalett

Observera att toaletten finns i anslutning till rastplatsen eller vindskydd och inte på angiven position.

 Toalett

Observera att toaletten finns i anslutning till rastplatsen eller vindskydd och inte på angiven position.

 Toalett

Observera att toaletten finns i anslutning till rastplatsen eller vindskydd och inte på angiven position.

 Toalett

Observera att toaletten finns i anslutning till rastplatsen eller vindskydd och inte på angiven position.

 Toalett

Observera att toaletten finns i anslutning till rastplatsen eller vindskydd och inte på angiven position.

 Hanschbackskrokforsen

Här finns en Grillplats med bord och fantastiskt fiske Fin fiskesträcka med fina nackar.

 Husnäsforsen

Vindskydd med ved och bänkar. Grillmöjligheter finns. Beläget intill forsen. Ån är mycket fin här. Från Bjännberg kör man över bron över ån och fortsätter uppströms. Skyltar mot fiskeplats 8an och 9an finns på bilväg. Begränsad framkomlighet med bil hela vägen. Där skylt visar att vägen delar sig för 8an och 9an får man gå några 100 m på stig. Här är det definitivt återvändsgränd med bil. Skötsel Hörnåns Fvo.

 Häggnäsforsen

Mycket fint vindskydd med bord, stolar, ved och toalett. Beläget ovanför forsnacken. Fin plats där man på höjden ser den vilda forsnacken. Branta sluttningar ner till ån gör det relativt svårfiskat. Lugnt sel ovan nacken. Tydlig skylt på bilvägen efter Häggnäs samhälle, märkt med fiskeplats 4. Liten parkering finns som är lättåtkomlig med bra skogsväg. Skötsel Hörnåns Fvo

 Nannaforsen

Stor öppen parkering med bla grillplats, vedbod, toalett, bänk och bänkbord. Platsen markerad med fiskeplats 7, alldeles intill grusvägen. Belägen några hundra meter från ån. Här tar man sig till ån på stig som finns både åt vänster och höger. Här flyter ån mestadels lugnt, men det finns små forsar på sträckan. Skötsel Hörnåns Fvo.

 Råmarksforsen/Lillysdammen

På platsen finns bla 2 bänkar, ved och grillmöjligheter. Vackert beläget vid forsen. På bilvägen finns skylt märkt med fiskeplats 5 tillsammans med samhället "Tredingen"-skylten. Dålig skogsväg in till platsen. Gång ett par hundra meter är att föredra. Skötsel Hörnåns Fvo.

 Sågforsen

Här forsar vattnet vilt bredvid det gamla sågverket. På platsen finns ett fint vindskydd med bla bord och stolar. Grillmöjligheter finns. Här går det också lätt att parkera bilen. Vindskyddet sköts av Hörnåns Fvo.

 Sågforsen

Vindskydd med bla toalett, bänk, ved och grillring. Platsen belägen vackert alldeles vid den, på stället, forsande sträckan. Från Bjännberg kör man över bron över ån och fortsätter uppströms, skyltar mot fiskeplats 8an och 9an finns. Begränsad framkomlighet med bil hela vägen, årstidsberoende. Där skylt visar att vägen delar sig för 8an och 9an får man gå ca 800 m på stig. Här är det definitivt återvändsgränd med bil. Stigen tar av åt vänster efter ca 750 m, markering saknas. Fiskestigen längs med ån från E4an slutar även på platsen. Skötsel Hörnåns Fvo.

 Ysseldalarforsarna

Här finns bland annat vindskydd, bänkbord, grillmöjligheter, ved och toalett. Kort fors med lugnare partier uppströms och nedströms. Skylt med markering för fiskeplats 2 på bilvägen saknas. Ta istället av mot skyttebanan några km ovan E4an. Vägen fram till platsen är begränsad med framkomlighet med bil. Går att parkera vid skyttebanan och promenera ett par 100 m fram till platsen. Skyltar finns där stigen ner till platsen börjar. Platsen belägen fint vid forsen. Skötsel Hörnåns Fvo.

 Åbroforsedan

På platsen finns vindskydd, ved och grillmöjligheter. Vindskyddet vackert beläget vid Åbroforsedan där forsen övergår till ett lugnare vatten. Möjlighet att parkera bil nära bron. Stig ner till vindskydd finns på södra sidan av ån. Stigen går längs med Åbroforsen ca 75 m. Sköts av Hörnåns Fvo.

 Övre bruket

Vindskydd med bord, grill och ved. Vackert beläget nedanför träbron vid forsen som övergår till en stor pool. Skylt märkt med fiskeplats 1 finns på bilvägen. Här går det fint att parkera bilen. Härifrån är det en lätt promenad ner till vindskyddet. Skötsel Hörnåns Fvo.

 Parkering

 Fiskestig

Här börjar fiskestigen som går längs med ån hela vägen upp till 9an, Sågforsen. Följ gula markeringar.

  Gamla bruket

Beläget vid gamla bruket och den vita kyrkan i Hörnefors. Nära tågstation. Lättåtkomligt med bil och parkering finns. Upprustad plats åt handikappade med bla vindskydd, bord och HC-brygga. Drivs av Gator och parker, Umeå kommun.

 Degerbäcken

 Gorrtjärn

 Håltjärnen

 Lill-Bursjön

 Långtjärn

Angelgewässer in der umgebung

Långtjärn
Pengsjön
Ockelsjön
Dammsjön (Vännäs)
Leduån
Hjåggsjön, Mosjön, Mobäcken-Trinnan
Jämteböle Stärkesmark Tväråns

iFiskes verbundenen Gebiete in Västerbottens län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Ihr Warenkorb ist leer.