Glissjöberg-Mosätt FVOF

Ljusnan, Svegssjön m fl vatten

Kartenerklärung
  Jämtlands län / Härjedalen gemeinde.

 Karte Points

 Båt

 Tillgänglighetsanpassad brygga

Albintjärn är ett put and take vatten med handikappbrygga.Möjlighet finns att lösa kort på plats via automat eller lösa via ifiske,sms och webben

 Rastplats / Vindskydd

 Glisssjöberg-Mosätt FVO

Angelgewässer in der umgebung

Linsell-Ransjö
Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl
Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl.
Hån-Vemdalens Fiskevårdsområde
Klövsjön, Strömmen, Röjån, mfl
Hedeviken
Stortjärnen, Horten m fl vatten

iFiskes verbundenen Gebiete in Jämtlands län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...
 Ihr Warenkorb ist leer.