Stora Ullens FVOF

Stora Ullen

Kartenerklärung
  Värmlands län / Hagfors gemeinde.

 Karte Points

 Rastplats / Vindskydd

 Fiskeförbud

Fiskeförbud i Lillullbäcken mellan Lilla Ullen och Stora Ullen samt i en zon med 200 m radie i Stora Ullen från Lillullbäckens utlopp i sjön.

 Båtramp

I södra delen av Manviken finns ramp för isättning av båtar 20 m väster om bron över dammen.

 Förbudsområde

Angelgewässer in der umgebung

Sunnemo fvof
Hagfors fiskevårdskrets
Upplund-Emtens FVF
Lidsjön-Grässjöns fvof
Rådasjöns FVOF
Storsjön (Värmland)
Skärgens fvof

iFiskes verbundenen Gebiete in Värmlands län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...
 Ihr Warenkorb ist leer.