Stora Ullens FVOF

Stora Ullen

Map legend
  Värmlands län / Hagfors municipality.

 Map points

 Båtramp

I södra delen av Manviken finns ramp för isättning av båtar 20 m väster om bron över dammen.

 Fiskeförbud

Fiskeförbud i Lillullbäcken mellan Lilla Ullen och Stora Ullen samt i en zon med 200 m radie i Stora Ullen från Lillullbäckens utlopp i sjön.

 Rastplats / Vindskydd

 Förbudsområde

Fishing areas nearby Stora Ullens FVOF

Klarälven inom Hagfors
Gräsmångens FVOF
Klarälven inom Munkfors kommun, västra Sundtjärn
Lakenesjön, Långtjärn, Kroktjärn, Grankulltjärn och Bunnerstjärn
Alstern - Lungens FVOF
Östra Örten
Acksjöns FVOF

Affiliated fishing areas in Värmlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.