Simonstorps FVF

Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten

Kartenerklärung
  Östergötlands län / Norrköping gemeinde.

 Karte Points

 Båt Wik

Lånebåt för dig som löst fiskekort. Grön Kvarseboeka märkt FVF i fören. Vid lån av föreningens båtar gäller som krav att samtliga har flytväst.

 Båt Myckelmossa

Lånebåt för dig som löst fiskekort. Vit/Ljusblå Crescent märkt SFVF. Vid lån av föreningens båtar gäller som krav att samtliga har flytväst.

 Båt Fjärdsviken

Lånebåt för dig som löst fiskekort. Märkt SFVF. Vid lån av föreningens båtar gäller som krav att samtliga har flytväst.

 Båt Braxenviken

Lånebåt för dig som löst fiskekort. Orange utvändigt och vit invändigt, märkt FVF i fören samt SFVF i aktern. Vid lån av föreningens båtar gäller som krav att samtliga har flytväst.

 Båt Bolen

Gratis lånebåt för dig som löst fiskekort. Vit båt, namn Grim, ligger vid bryggan i bolenparken. Vid lån av föreningens båtar gäller som krav att samtliga har flytväst.

 Naturramp

Naturramp för inläggning i Bolen. OBS! Endast elmotor i Bolen! Respektera dom boende kring rampen och tänk på hur ni parkerar.

 Båtramp

Grusad naturramp för iläggning/upptagning av båtar. Något bristfällig lutning, vattenståndet varierar under säsongen. OBS! 4-hjulsdrift rekommenderas.

 Båtramp

Alternativ iläggningsplats för dig med mindre/lättare båt.

 Båtramp

Alternativ iläggningsplats för dig med mindre/lättare båt.

 Båtramp

Alternativ iläggningsplats för dig med mindre/lättare båt.

 Båtramp

Alternativ iläggningsplats för dig med mindre/lättare båt.

 Båtramp

Alternativ iläggningsplats för dig med mindre/lättare båt.

 Båtramp

Alternativ iläggningsplats för dig med mindre/lättare båt.

 Ämten

Bestånd utav gädda och abborre m.fl.

 Svängbågen

Bestånd utav gädda och abborre m.fl.

 Stora Kosjön

Bestånd utav gädda och abborre m.fl.

 Skärgölen

Bestånd utav gädda och abborre m.fl.

 Myckelmossasjön

Bestånd utav gädda och abborre m.fl.

 Lilla Kosjön

Bestånd utav gädda och abborre m.fl.

 Gunnargölen

Bestånd utav gädda och abborre m.fl.

 Fläten

Bestånd utav gädda och abborre m.fl.

 Bolen

Endast EL-motor tillåtet. Bestånd utav gädda och abborre m.fl.

 Abborregölen

Put-and-Take fiske utav regnbågslax. Separat fiskekort krävs för denna sjö. Vid sjön finns ett flertal anordnade grillplatser, ett vindskydd samt en brygga avsedd främst för flugfiske. Regler: Endast spinnfiske samt flugfiske är tillåtet. Max 2 fiskar per löst fiskekort. Ingen form av mete/bottenmete med t.ex. räkor, powerbait eller dylikt är tillåtet.

 Hamn Svängbågen Vik

 Hamn Svängbågen Braxenviken

 Hamn Myckelmossa

 Hamn Fläten Knösen

 Hamn Fläten Katrineberg

 Hamn Fläten Grävsten

 Hamn Fläten Fjärdsviken

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Vindskydd

 Rastplats

 Toalett

 Vägbom

 Badplats

 Sikargårdens Vandrarhem

Boende, Café, uthyrning av båtar och kanoter.

 Ny polygon 800

 Ny polygon 801

 Ny polygon 904

Angelgewässer in der umgebung

Nedre Glottern, Övre Glottern mfl
Norrköping City
Hunn, Erstorpesjön, Frogetorpesjön m fl vatten
Glan
Kolsnaren och Viren
Asplången
Jungfrun

iFiskes verbundenen Gebiete in Östergötlands län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...
 Ihr Warenkorb ist leer.