Simonstorps FVF

Map legend
  Östergötlands län / Norrköping municipality.

 Map points

 Båt

Lånebåt för dig som löst fiskekort. Grön Kvarseboeka märkt FVF i fören.

 Båt

Lånebåt för dig som löst fiskekort. Märkt med FVF.

 Båt

Lånebåt för dig som löst fiskekort. Märkt SFVF.

 Båt

Lånebåt för dig som löst fiskekort. Vit/Ljusblå Crescent märkt SFVF.

 Båt

Lånebåt för dig som löst fiskekort. Vit/Orange/Gul Ryds båt märkt med nr 39.

 Båt

Gratis lånebåt för dig som löst fiskekort. Vit båt, namn Grim, ligger vid bryggan i bolenparken.

 Naturramp

Naturramp för inläggning i Bolen. OBS! Endast elmotor i Bolen! Respektera dom boende kring rampen och tänk på hur ni parkerar.

 Båtramp

Grusad naturramp för iläggning/upptagning av båtar. Något bristfällig lutning, vattenståndet varierar under säsongen. OBS! 4-hjulsdrift rekommenderas.

 Båtramp

Alternativ iläggningsplats för dig med mindre/lättare båt.

 Båtramp

Alternativ iläggningsplats för dig med mindre/lättare båt.

 Båtramp

Alternativ iläggningsplats för dig med mindre/lättare båt.

 Båtramp

Alternativ iläggningsplats för dig med mindre/lättare båt.

 Båtramp

Alternativ iläggningsplats för dig med mindre/lättare båt.

 Båtramp

Alternativ iläggningsplats för dig med mindre/lättare båt.

 Ämten

Bestånd utav gädda och abborre m.fl.

 Svängbågen

Bestånd utav gädda och abborre m.fl.

 Stora Kosjön

Bestånd utav gädda och abborre m.fl.

 Skärgölen

Bestånd utav gädda och abborre m.fl.

 Myckelmossasjön

Bestånd utav gädda och abborre m.fl.

 Lilla Kosjön

Bestånd utav gädda och abborre m.fl.

 Gunnargölen

Bestånd utav gädda och abborre m.fl.

 Fläten

Bestånd utav gädda och abborre m.fl.

 Bolen

Endast EL-motor tillåtet. Bestånd utav gädda och abborre m.fl.

 Abborregölen

Put-and-Take fiske utav regnbågslax. Separat fiskekort krävs för denna sjö. Vid sjön finns ett flertal anordnade grillplatser, ett vindskydd samt en brygga avsedd främst för flugfiske. Regler: Endast spinnfiske samt flugfiske är tillåtet. Max 2 fiskar per löst fiskekort. Ingen form av mete/bottenmete med t.ex. räkor, powerbait eller dylikt är tillåtet.

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Parkering

 Vindskydd

 Rastplats

 Toalett

 Vägbom

 Badplats

 Sikargårdens Vandrarhem

Boende, Café, uthyrning av båtar och kanoter.

 Ny polygon 800

 Ny polygon 801

 Ny polygon 904

 Vacation cottages

 Katrineholm, Sweden

 Katrineholm, Sweden

 Björkvik, Sweden with lake view

 Katrineholm, Sweden

 Katrineholm, Sweden with lake view

Fishing areas nearby Simonstorps FVF

Nedre Glottern, Övre Glottern mfl
Norrköping City
Glan
Kolsnaren och Viren
Asplången
Jungfrun
Tisnaren

Affiliated fishing areas in Östergötlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.