Överlida FVOF

 

Hallången, Stora Djupasjön, Mjöasjön, Bredasjön

  Västra Götalands län / Svenljunga Municipality.

All water in the fishing area:
Great Hallången, Lilla Hallången, Great Deep Sea, Lake Mjöas, Bredasjön

We offer good fishing for a large number of species with a focus on pike, perch and roach. The release of pike has occurred in Lake Mjöas, Stora Hallången and Lilla Hallången. A stock of bladder sickness occurs in all lakes except Bredasjön.

Possibility to lay in a boat can be found in Stora Hallången, Lilla Hallången, Stora Djupasjön and Lake Mjöasjön.
Boat can be borrowed at Stora Hallången at no extra cost. Contact Bengt Jacobsson 073-0446048

Welcome to enjoy fishing as well as nature in our waters!


Fish species


Whitefish

Plentiful

Stora Hallången

Perch

Common

Pike

Common

Roach

Common

Burbot

Normal

Tench

Normal

Eel

Few

Ej tillåtet.

Zander

Rare
 

Org ID: 520, Area 480

Överlida FVOF

Länsstyrelsen kallade år 1984 representanter för de största sjöarna i Högvadsåns vattensystem till ett möte på Överlida Hotell, med syfte att bilda ett fiskevårdsområde med alla vatten norr om Hallandsgränsen tillhörande detta system. En interimsstyrelse bildades för att driva frågan vidare. Föreningen fick namnet Överlida FVO. Interimsstyrelsen ansökte 1986 till Länsstyrelsen om att bilda ett fiskevårdsområde.

Syftet med föreningen är att tillvarata fiskrättsinnehavarnas intressen, bedriva fiskvård och inte minst att göra våra vatten tillgängliga för allmänheten. Målet är att även i framtiden ska alla kunna fiska i våra sjöar, ung som gammal!


Contact persons

Joel Bengtsson:
076 - 218 98 24
  
  

Fishing areas nearby Överlida FVOF

Holsjön, Karken, St.Hissjön mfl.
Vitasjön
Ätran, Storasjön, Gummasjöarna, mfl.
Tjärnesjön
Lägerplatser Fegenområdet

Affiliated fishing areas in Västra Götalands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se