Fullsjöns FVOF

 You're currently viewing fishing reports only at Helgevattnet Fullsjön Öratjärn(put and take). Press HERE to expand the list to the whole region, or HERE to search in the whole of the country.
Start date:
End date:
Fish:
Free text:
Fish species: 6 item Brown Trout.
DateSpeciesNumber ofstorlek
Name
Details 
2023‑08‑04
Brown Trout
1 fish(es)20 gr
Katarina Brorsson
Mycket hoppsnde småöring Ca 15 cm som släpptes tillbaka
Fly (Enhand)
  Fullsjön
Fly - Klinkhammer
2023‑07‑29No fish
Magnus mågen åt Margit på Flakanäset

Inte har jag varit på Helgevattnet, jag har metat vid bron nedanför Tova å Kent. Trevligt men abbornåtuppallmaskhelvetesohyrabildenärfrånettannatfiske
Angling
 Helgevattnet Fullsjön Öratjärn(put and take)
Mask
2023‑07‑05No fish
Tomas Eliasson
Spinning
 Helgevattnet Fullsjön Öratjärn(put and take)
Spinners between (6-12 grams)
2023‑06‑16
Brown Trout
1 fish(es)300 gr
Bo Fagerlind
Spinning
 Helgevattnet
Spinners between (6-12 grams)
2023‑06‑03
Brown Trout
4 fish(es)0.80 kg
Lars Mårtensson
Fly (Enhand)
 Helgevattnet Fullsjön Öratjärn(put and take)
Flies - Streamers
 Your cart is empty.