Järkvissle-Västanå FVOF

 You're currently viewing fishing reports only at Indalsälven, Kråkstensjön, Mussjön, Vackerlandån, Kvarnån . Press HERE to expand the list to the whole region, or HERE to search in the whole of the country.
Start date:
End date:
Select a fish:
Free text:
Fish species: 183 item Perch, 17 item Brown Trout, 9 item Pike, 4 item Grayling and 1 item Zander.
DateSpeciesNumber ofstorlek
Name
Details 
2020‑12‑10No fish
Thomas Mårtensson
Angling
 Indalsälven
2020‑10‑09
Pike
1 fish(es)2.50 kg
Andy Lötscher


Spinning Jig / Soft Bait (fishy)
2020‑10‑05No fish
Livio Huwiler
Angling
 Indal
2020‑10‑05No fish
Franz Huwiler
Spinning
 Indal
Jig / Soft Bait (fishy)
2020‑10‑05
Perch
3 fish(es)1 kg
Andy Lötscher
Ablass des Wasser am Kraftwerk Nicht gewogen
Angling
 Indalsäven
Jerkbait / Swimbait
2020‑09‑21
Perch
13 fish(es)100 gr
Thomas Sundin
Spinning
 Järkvissle
2020‑09‑13No fish
Joakim Stake
Spinning
 2020-09-12
2020‑09‑03
Perch
4 fish(es)1 kg
Lars Jarleberg
Spinning
 Indalsälven
Jig / Soft Bait (fishy)
2020‑08‑24
Perch
10 fish(es)2.50 kg
Lars Jarleberg
Spinning
 Indalsälven
Jig / Soft Bait (Tail / Grub)
2020‑08‑23
Perch
18 fish(es)3 kg
Lars Jarleberg
Spinning
 Indalsälven
Jig / Soft Bait (fishy)
2020‑08‑23
Perch
18 fish(es)3 kg
Lars Jarleberg
Spinning
 Indalsälven
Jig / Soft Bait (fishy)
2020‑08‑19No fish
Annelie Öholm Marander
Spinning
 Indalsälven
Spinners between (6-12 grams)
2020‑08‑17
Perch
6 fish(es)200 gr
Micael Eriksson
Har lovat min katt att jag skulle koka till henne.
Spinning
 Indalsälven
2020‑08‑17
Brown Trout
1 fish(es)400 gr
Emil Sorjonen
2 öringar Svalde kroken för djupt var tvungen att ta upp dem.
Angling
 Järkvissle
Mask
 
Brown Trout
1 fish(es)400 gr
Angling
 Järkvissle
Mask
2020‑08‑17No fish
Casper Jonsson
jerkbait
 Älven
Jerkbait / Swimbait
2020‑08‑12No fish
Jori Helminen
Spinning
 Järkvissle uppströms från dammen, anlagd badbrygga/badplats
2020‑08‑02
Brown Trout
1 fish(es)100 gr
Esa Pasanen
Fly (Enhand)
 Järkvisslebäcken
Flies - Dry Fly
2020‑07‑24
Perch
2 fish(es)400 gr
Lennart Amundin
Spinning
 Indalsälven
2020‑07‑23No fish
Lars Bergqvist
Spinning
 Järkvissle kraftstation
SPOON
2020‑07‑23No fish
Lars-Olof Strand
Spinning
 Indalsälven nedströms kraftverk
- No bait worked -
2020‑07‑18
Perch
18 fish(es)1 kg
William Vesterberg
Spinning
 Mussjön
Spinners between (6-12 grams)
 
Pike
2 fish(es)1.25 kg
Spinning
 Mussjön
Spinners between (6-12 grams)
2020‑07‑13
Perch
45 fish(es)7 kg
Ingemar Gustafsson och Joanna Gustafsson

Mestadels småabborrar.
trolling
 Järkvissle
Wobbler between (11-20 cm)
 
Pike
1 fish(es)7 kg
trolling
 Järkvissle
Wobbler between (11-20 cm)
2020‑07‑07No fish
Jonas Johansson
Spinning
2020‑06‑24
Perch
4 fish(es)1 kg
John Wiklund
Spinning
 Indalsälven, Järkvissle
Spinners small (0-5 gr)
2020‑06‑22No fish
Hans Göransson
Angling
 Mussjön
2020‑06‑20No fish
Micael Eriksson
Spinning
 Indalsälven
- No bait worked -
2020‑06‑20No fish
Carin Hoar


Angling
 Indalsälven
Bread
2020‑06‑20
Perch
4 fish(es)50 gr
Per-Martin Fors
Spinning
 Kråkstensjön
2020‑06‑16No fish
Anders Ålund
Angling
 Järkvissle indalsälven
Mask
2020‑06‑15
Brown Trout
3 fish(es)0.75 kg
Thomas Åslund
Alla tre vägde mellan 0,7 - 1kg
Angling
 Kråksjön
Mask
2020‑06‑14No fish
Mikael Söderberg
Spinning
 Kråkstensjön
SPOON
2020‑05‑24No fish
Roy Resare
Spinning
 Järkvissle nedströms
Spinners small (0-5 gr)
2020‑05‑23No fish
Linda Holst
Spinning - No bait worked -
2019‑10‑06
Grayling
4 fish(es)2 kg
Thomas Sundin
Spinning Mask
 
Zander
1 fish(es)200 gr
Spinning Mask
2019‑09‑22No fish
Örjan Larsson
Angling
 Älven ovan kraftverk järkvissle
Mask
2019‑08‑21
Perch
5 fish(es)200 gr
Hans Göransson
Dom va små
Angling
 Indalsälven
Mask
2019‑08‑18
Perch
5 fish(es)2 kg
Lars-Göran Nordin
Spinning
 Indalsälven, Järkvissle ned
Spinners between (6-12 grams)
 
Perch
10 fish(es)1 kg
Spinning
 Indalsälven, Järkvissle ned
Spinners between (6-12 grams)
2019‑08‑03
Pike
1 fish(es)2 kg
Lars-Göran Nordin
Hade ett sår på magen.
Spinning
 Indalsälven, Järkvissle ned
Spinners between (6-12 grams)
2019‑07‑28
Perch
1 fish(es)300 gr
Lars-Göran Nordin
Spinning
 Indalsälven, Järkvissle upp
Spinners between (6-12 grams)
2019‑07‑25
Perch
13 fish(es)1.25 kg
Andreas Arvidsson
Spinning
 Indalsälven nedströms
Spinners small (0-5 gr)
2019‑07‑23No fish
Robert Rosendrake
Spinning
2019‑07‑18
Perch
3 fish(es)0.75 kg
Andreas Mikkola
trolling Wobbler small (0-10 cm)
2019‑07‑11
Pike
1 fish(es)3 kg
Alexia Lillhav
Spinning
2019‑07‑11No fish
Anna-Greta Söderström
Angling
 Kråkstenssjön
Mask
2019‑07‑10
Brown Trout
3 fish(es)1.25 kg
Göran Hörnfeldt
Spinning Mask

12
 Your cart is empty.