Nedre Klarälvens FVOF

 You're currently viewing fishing reports only at Nedre Klarälven. Press HERE to expand the list to the whole region, or HERE to search in the whole of the country.
Start date:
End date:
Fish:
Free text:
Fish species: 11 item Pike, 10 item Perch and 1 item Rainbow trout.
DateSpeciesNumber ofstorlek
Name
Details 
2022‑10‑08No fish
Marc Greitzke
Spinning
2022‑10‑04
Pike
1 fish(es)1.25 kg
Thomas Davidson
sonniges Wetter, vom Flachen ins tiefere geworfen, Uferangeln Länge ca. 75 cm, nicht gemessen, direkt zurück gesetzt
Spinning
 Kläralven, Höhe Karlstadsvägen
Jig / Soft Bait (fishy)
2022‑10‑01
Rainbow trout
1 fish(es)1.25 kg
Liselott Villman
Kastmete. Ett annat sällskap fick 3 regnbågar och 1 öring 45 cm
Spinning
 Sandbäckstjärn
Shrimp
 
Pike
1 fish(es)0.75 kg
Spinning
 Sandbäckstjärn
Shrimp
2022‑09‑08
Pike
3 fish(es)3 kg
Thobias Josefsson
Spinning Wobbler large (21+ cm)
2022‑08‑15
Perch
6 fish(es)1 kg
Anders Forsell
Jag har under sommaren metat med min son från land och det har varit svårt då vattennivån har varit lägre än vanligt upplever jag. Vi var därför hänvisade till bryggor efter älvstranden vilket gjorde att tillgängligheten har varit begränsad. Det har varit trögfiskat i år jämfört med tidigare men lite mört och abbore fick vi upp som vi satte tillbaka.
Angling
 Klarälven
Mask
2022‑08‑15No fish
Annkathrin Baaden
Angling
2022‑08‑15No fish
Annkathrin Baaden
Angling - No bait worked -
2022‑08‑06
Pike
1 fish(es)400 gr
Alexander Edvardsson
40cm
Spinning
 Skåre
Spinners between (6-12 grams)
2022‑08‑04
Pike
4 fish(es)2 kg
H.j. Van De Hoef
Small pike on big buster jerk Not much activity on small jerkbaits , buster jerk delivered 4 small pikes
jerkbait
 Skoghallsadran
Jerkbait / Swimbait
2022‑08‑04
Perch
4 fish(es)100 gr
Alexander Edvardsson
Smått
Spinning
 Skårebron
Spinners between (6-12 grams)
 
Pike
1 fish(es)100 gr
Spinning
 Skårebron
Spinners between (6-12 grams)
2022‑08‑03No fish
Alexander Edvardsson
Spinning
 Skåre
2022‑07‑22No fish
Christian Nymark
Spinning
2022‑07‑19No fish
Ansgar Borgvall
jerkbait
 Klarälven
2022‑07‑18No fish
Håkan Berg
Spinning
 klarälven, 100m norr om skårebron
2022‑07‑15No fish
Charlotte Palm
Angling
 Bergholmen, nedre Klarälven
2022‑07‑12No fish
Volker Hoffmann
Spinning Spinners between (6-12 grams)
2022‑07‑07No fish
Erik Eriksson
Angling
2022‑06‑19No fish
Manaf
Spinning
2022‑05‑16No fish
Jeff Gailus
Spinning
 Klaralven
2022‑04‑26No fish
Vadim Teslenok
Angling
 Your cart is empty.