Uspens FVO

 You're currently viewing fishing reports only at Tvärsjön. Press HERE to expand the list to the whole region, or HERE to search in the whole of the country.
Start date:
End date:
Fish:
Free text:
Fish species: 5 item Perch.
DateSpeciesNumber ofstorlek
Name
Details 
2023‑05‑28
Perch
5 fish(es)400 gr
Claes Andersson
Lite aktivitet i ytan, men inte jättemycket Abborrar i varierande storlek, släppte några som var för små. Även lite försök på gädda men utan framgång.
Spinning
 Tvärsjön
Spinners between (6-12 grams)
 Your cart is empty.