Älgsjöns Äventyr Ekonomiska förening

Älgsjön, Lilla Nällsjön och Långtjärnen

Map legend
  Jämtlands län / Berg municipality.

 Map points

 Långtjärnen

Gädda,Abborre

 Lill-nällsjön

Öring,Harr

 Älgsjön

Öring,Röding

Fishing areas nearby Älgsjöns Äventyr Ekonomiska förening

Svenstaån m fl vatten
Näckten
Fiska i Berg (fiskaiBergkortet)
Handsjön, Långtjärnen m fl vatten
Stortjärnen, Horten m fl vatten
Bodsjön
Klövsjön, Strömmen, Röjån, mfl

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.