Älgsjöns Äventyr Ekonomiska förening

Map legend
  Jämtlands län / Berg Municipality.

 Map points

 Lill-nällsjön

 Långtjärnen

 Älgsjön

 Vacation cottages

 Baksjöbodarna, Sweden with panoramic views

Fishing areas nearby Älgsjöns Äventyr Ekonomiska förening

Svenstaån m fl vatten
Näckten
Fiska i Berg (fiskaiBergkortet)
Handsjön, Långtjärnen m fl vatten
Bodsjön
Klövsjön, Strömmen, Röjån, mfl
Norra Svartsjön, Mellansvartsjön och Södra Svartsjön

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.