Åmåls Kommun

Map legend
  Västra Götalands län / Åmål municipality.

 Map points

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Ängebytjärnet

 Tillgänglighetsanpassad brygga

 Information

 Parkering

Vägen och parkeringen är av grus.

 Parkering

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Soptunnor

 Toalett

 Vacation cottages

 Edsleskog, Sweden

 Tösse, Sweden

 Ånimskog, Sweden

Fishing areas nearby Åmåls Kommun

Käppesjö m fl sjöar
Käppesjö m fl sjöars FVOF
Edslan
Ömmeln
Ärrsjön
Limmen
Svansjöarna, Ämmeskogsjön, Eldan mfl

Affiliated fishing areas in Västra Götalands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.