Bredvistens FVOF

Bredvistens FVOF

Map legend
  Värmlands län / Hagfors municipality.

 Map points

 Vacation cottages

 Cottage - Holiday house in Ekshärad, Sweden near golf course

 Cottage - Holiday house in Vitsand, Sweden with panoramic views and boat

 Cottage - Holiday house in Vitsand/Torsby, Sweden near golf course

Fishing areas nearby Bredvistens FVOF

Badasjöarna m.fl sjöar
Norra Ny (Klarälven mfl)
Storjangen, Lilljangen, Älgsjön mfl
Övre Fryksdalen
Lakenesjön, Långtjärn, Kroktjärn, Grankulltjärn och Bunnerstjärn
Klarälven inom Hagfors
Velens fiskevårdsområde

Affiliated fishing areas in Värmlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.