Hulta-Törnevik FVF

Järnlunden (Hulta-Törnevik)

Map legend
  Östergötlands län / Kinda municipality.

 Map points

 Parkering

Parkering får nyttjas av den som löst fiskekort.

 Fiskeområde

Fishing areas nearby Hulta-Törnevik FVF

Drögen
Bjärsen
Hargsjön
Kisasjön Knoppetorpssjön
Storsjön, Kalven
Övre och Nedre Föllingen
Svalsjön, Ören, Halvsjön samt del av Örlången

Affiliated fishing areas in Östergötlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.