Lima FVOF

Lima FVOF

Map legend
  Dalarnas län / Malung-Sälen municipality.

 Map points

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

Slogbod Efretjärn

 Rastplats / Vindskydd

Slogbod Efretjärn

 Rastplats / Vindskydd

Slogbod Resjön

 Tillgänglighetsanpassad fiskeplats

 Tillgänglighetsanpassad fiskeplats

 Digerbergstjärn

Specialvatten Röding, Öring

 Gissjön

Röding, Öring, abborre

 Gråhedsdammen Put&take

 Hubbustjärn

Öring, Röding

 Lomtjärn

Öring

 Mobergstjärn Put&take

 N. Almsjön

Röding, Öring

 N. Örsjön

Röding, Öring

 Närsjön

Vild Röding, vild öring, abborre

 S. Örsjön

Öring, abborre

 Sigsjön

Röding, Öring

 Skidvägstjärn

Ädelfisk

 Skärtjärn

Röding, Öring

 St.Efretjärn

Specialvatten Röding, Öring

 Torrvedstjärn

Specialvatten Röding och öring

 Båtramp

 Båtramp

 Båtramp

Gryckheden 36 78064 Lima

 Båtramp

Allmän Båtramp Västerdalälven

 Båtramp

Allmän Båtramp N. Almsjön

 Båtramp

Hässjön

 Båtramp

Femtsjön

 Båtramp

Allmän båtramp västerdalälven

Fishing areas nearby Lima FVOF

Västerdalälven, Horrmunden m fl vatten
Västerdalälven, Ogströmmen m fl sjöar
Del av Klarälven samt flera insjöar och bäckar/åar öster och väster om Klarälven.
Norra Ny (Klarälven mfl)
SFK Älvkroken Sysslebäck
Norra Venjans FVOF
Klarälven (Sysslebäck)

Affiliated fishing areas in Dalarnas län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Your cart is empty.