Käls FVO

Linsänketjärn, Halstjärn, Gulavattnet mfl

Map legend
  Västernorrlands län / Örnsköldsvik municipality.

 Map points

 Fiske

 Fiske

 Fiske

 Fiskeförbud

 Fiskekortsförs.

 Fiskekortsförs.

 Rastplats / Vindskydd

 Toalett

 Ny polygon 174

Fishing areas nearby Käls FVO

Anundsjön, Moälven, Södra Anundsjöån mfl
Hinnsjöns Fiskevårdsområde
Skorpeds FVOF
Molidens FVOF
Utterån Hädanbergsån m fl sjöar
Norra Anundsjöån, Agnsjön m fl vatten
Aspsjön, Torrvattnet, Treviksjön m fl sjöar

Affiliated fishing areas in Västernorrlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.