Lycksele FVOF

Lycksele FVOF

Map legend
  Västerbottens län / Lycksele municipality.

 Map points

 Gässvikens utedass

 Aggavan Vindskydd

 Gässviken Grillplats

 Storbacksjön Bua västra

 Storbacksjön Bua östra

 Båtramp Storbacksjön

 Gässviken Båtramp

 Kortfiskeområde

 Fredat eller utarrenderat vatten

 Fredat eller utarrenderat vatten

 Fredat eller utarrenderat vatten

 Fredat eller utarrenderat vatten

 Fredat eller utarrenderat vatten

 Fredat eller utarrenderat vatten

Fishing areas nearby Lycksele FVOF

Del av Vindelälven
Lögdasjön, Rödingträsket, Lögdån mfl
Viska FVOF
Lögdeälven, Stortjärn, Trättarmyrtjärn m fl bäckar och sjöar.
Vindelgransele
Bjursele
Kvammarn, Gissträsk, Lillholmträsk

Affiliated fishing areas in Västerbottens län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Your cart is empty.