Siljansbygdens Fiskevårdsförbund

Map legend
  Dalarnas län / Mora, Leksand and Rättvik municipality.

 Map points

 Båtramp

 Båtramp

 Båtramp

 Båtramp

 Fiskeförbud

 Fågelskyddsomr.

 Gränsmarkering

 ALVIKEN

 Förbud 1/9-31/12

 Landstigningsförbud

 Vacation cottages

 Orsa, Sweden

 Mora/Venjan, Sweden

 Blyberg/Älvdalen, Sweden

 Orsa, Sweden

Fishing areas nearby Siljansbygdens Fiskevårdsförbund

Siljan 

Siljansnäs FVOF
Siljan, Norra och Södra Fjärdarna, Säxen
Siljans Södra FVO
Leksand Insjön
Siljan, Enån
Floda-Björbo
Siljan, Orsasjön, Grundsjön, Ätjärn m. fl. sjöar

Affiliated fishing areas in Dalarnas län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.