Brevens Bruk

Sottern

Map legend
  Örebro län / Örebro and Hallsberg municipality.

 Map points

 Naturreservat

https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besoksmal/naturreservat/sotterns-skargard.html

 Sottern (blå del, tillåtet fiske)

 Naturreservat, Sotterns skärgård. För regler se Länsstyrelsens hemsida

 Fiskeförbud 15 maj till och med midsommar

 Vacation cottages

 Cottage - Holiday house in Igelfors, Sweden near golf course

 Cottage - Holiday house in Odensbacken, Sweden

Fishing areas nearby Brevens Bruk

Avern, Bjurhultasjön, Björnhammarsjön mfl
Hjärtasjön-Östersjön och Molången
Lien, Stora Nälern
Hallsbergs SFK
Götarsviks bergtäkt
Tron
Kalefjärden i Tisnaren

Affiliated fishing areas in Örebro län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.