Ulvsta FVOF

Testeboån, Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn m fl vatten

Map legend
  Gävleborgs län / Ockelbo municipality.

 Map points

 Ny polygon 213

Fishing areas nearby Ulvsta FVOF

Åmots FVO
Jädraås fiskevårdsförening
Byströmmen
Härnen, Holmsjön, Långsjön m fl vatten
Öjaren m fl sjöar
Borrsjöån
Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten

Affiliated fishing areas in Gävleborgs län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.