Karlskoga Degerfors - en fiskedestination

Turistfiskekortet Karlskoga Degerfors

Map legend
  Örebro län / Karlskoga and Degerfors municipality.

 Map points

 Angsjön

 Bergtjärnen

 Bergtjärnen

 Bergtjärnen

 Björntjärnen

 Björntjärnen

 Bottjärnen

 Bräddammen

 Brännsjön

 Dregeltjärnen

 Grässjön

 Gåssjön

 Holmsjön

 Holmsjön

 Kofallstjärnen

 Korptjärnen

 Kroktjärnen

 Lill-Björken (del av)

 Lilla Bressingen

 Lilla Gällsjön

 Lilla Lysingen

 Lilla Noren Fiskeförbud

 Lilla Villingen Fiskeförbud

 Lillsjön

 Lillsjön

 Lilltrysslingen

 Ljugaren

 Långtjärnen Fiskeförbud

 Malmbergssjön (del av sjö)

 Millsjön

 Möckeln

 Mögsjön

 Mörkestjärn

 Mörktjärnen

 Mörttjärnarna

 Mörttjärnen

 Norra Gräsgässlingen

 Norra Holmsjön

 Norrgryten

 Ollestjärnen

 Ormtjärnen

 Pasken

 Skagern

 Skärjen (del av sjö)

 Stekpotten

 Stor-Björken

 Stora Bressingen

 Stora Lysingen (gäller endast del av)

 Stora Noren Fiskeförbud

 Stora Snöfallstjärnen

Även kallad Södra Snöfallstjärnen

 Stora Villingen Fiskeförbud

 Stormossetjärnen

 Storsjön

 Stortrysslingen

 Sundtjärnen

 Svarttjärn (Svartsjön)

 Södra Gräsgässlingen (endast del av sjön)

 Södra Ängmossetjärnen

 Tjogseln

 Tvärådammen

 Våtsjön Fiskeförbud

 Öbotjärnen

 Öfallstjärnen

 Ölen

 Örgiven

 Turistfiskekortets områdeskarta

 Vacation cottages

 Apartment in Värmlands Säby, Sweden near golf course

Fishing areas nearby Karlskoga Degerfors - en fiskedestination

Ölen-Storbjörkens FVOF
Lillbjörken, Grässjön m fl vatten
Multen
Möckelns FVOF
Kilsbergen Sportfiske (Ädelfiske) Villingsberg & Karlsdal
Toften, Teen, Testen
Kilsbergen naturvatten Karlsdal & Villingsberg

Affiliated fishing areas in Örebro län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.