Holmen Skog Syd AB

Västjuten, lilla Maltsjön och stora Maltsjön

Map legend
  Östergötlands län / Finspång municipality.

 Map points

 Båtiläggningsplats Västguten

 Lilla Maltsjön.

 Stora Maltsjön.

 Västguten.

 Båt

Fishing areas nearby Holmen Skog Syd AB

Hemsjön, Grässjön, Stensjön och Bjursjön
Ormlången, Flaten och Börgölsån
Finspångs FVF - Medlem
Lillskiren (Finspångs FVF)
Östjuten
Hunn, Erstorpesjön, Frogetorpesjön m fl vatten
Holpen, Målsjön, Älgsjön och Stigsjön

Affiliated fishing areas in Östergötlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.