Viskan Samfällighetsförening TVV

  Markägarföreningen TVÅ (Säännöt)

Tämän sivun teksti on konekäännös. Emme voi taata, että käännös ruotsista kielelle Suomi on 100% tarkka. Tarkasta tekstin oikea, alkuperäinen versio ruotsinkieliseltä sivulta.

HUOM! Uudet säännöt 2018

Seuraava koskee 1. huhtikuuta 2018.

  1. Jokaisesta kalastajasta voidaan tappaa enintään neljä lohekalaa kauden aikana, lohtakalat ovat sekä lohta että taimenta. Niistä korkeintaan yksi lohekala voidaan tappaa päivässä ja enintään kaksi lohta tapetaan huhtikuun ja kesäkuun loppuun välisenä aikana. Kun kiintiö on saavutettu, kalastusta ei saa harjoittaa pyydyksistä riippumatta.
  2. Elokuun 1. päivästä syyskuuta sovelletaan seuraavaa: Kalastus on suoritettava piikkilankakohtaisella koukulla. Naislohet on hävitettävä. Jos lohilajeja, jotka on tarkoitus vapauttaa elokuun ja syyskuun aikana, ei voida vapauttaa sellaisista vaurioista, joita ei pidetä selviävinä, siitä olisi ilmoitettava kalatalousvalvojalle suoraan vedessä.
  3. Saaliit on rekisteröitävä valuma-alueillamme viimeistään 24 tunnin kuluttua saalista. Tämä koskee myös Catch & Release -sovellusta.
  4. Väsynyt kala (Besa) tulisi aina vapauttaa.
  5. Lapset / nuoret kalastavat ilmaiseksi jopa 15-vuotiaita.

Kalastuslisenssejä koskevat yleiset säännöt

YLEISET EHDOT Kalastuslisenssi on henkilökohtainen ja siinä on oltava haltijan nimi. Haltijan on oltava valmis tunnistamaan itsensä.

KALASTUS voidaan tehdä vain määrätyllä ranta-alueella, ei veneestä tai Kullagårdsbronista.

YMPÄRISTÖJÄRJESTELYJÄ ja -sääntöjä, sekä yleisiä että kunkin läänin osalta, on noudatettava tiukasti.

VAROITUS ELD: n kanssa metsässä ja maalla on huomioitava, ja roskitsemista ei saa tapahtua.

KALASTUSKATSAUS on ilmoitettava Kullagårdin, Högaströmin ja Åsbron raportointipisteissä. Kun tätä puuttuu, saalisilmoitus on tehtävä iFisken verkkosivustolla tai Kullagardsfiskeren.se

Nykyisten säännösten rikkominen tarkoittaa, että kalastusoikeus menetetään heti ja mahdollisilla seuraamuksilla.

Lohi ja meritaimen

SALMONIKALOJEN MÄÄRÄ Kortti oikeuttaa saaliiden korkeintaan yhden (1) lohenkalan päivässä. Kesäkuun loppuun saakka voidaan kalastaa enintään kaksi (2) lohta kalaa ja yhteensä neljä (4) lohta kalaa. Kun neljän (4) lohekalan kiintiö on pyydetty, kalastusta ei saa harjoittaa pyydyksistä riippumatta.

KALASTUS saa harjoittaa vain kalastuksella, sauva käsin (1 kpl).

KALASTUS on suoritettava liikkuvana kalastuksena ja alueilla, joilla on ohjeet.

Lohen ja meritaimenen kalastuskausi on tällä hetkellä 1. huhtikuuta - 30. syyskuuta. Katso lisää karttaa.

Elokuun ja syyskuun aikana tapahtuva FREDING koskee kalastusta yhden koukun kanssa ilman piikkiä ja että kaikki naaraslohen kalat olisi hylättävä.

Hauki ja muut valkoiset kalat

VÄHIMMÄISMÄÄRÄYKSET Yli 80 cm: n hauki ja yli 45 cm: n ahven tulee paljastaa uudelleen.

KALASTUS saa harjoittaa vain kalastuksella, sauva käsin yhdellä (1 kpl).

Kalastuskausi on tällä hetkellä 1. lokakuuta - 31. maaliskuuta.

KALASTUS on suoritettava määrätyssä paikassa, vyöhykkeellä 1 ja puhdistamolta, katso lisäkartta. Kalastus tapahtuu länsipuolella.

HUOM !! Kalastussäännöt voivat muuttua ilman varoitusta nykyisen kauden aikana, jos tällainen tilanne syntyy.


2021-01-27 | https://www.ifiske.se/fi/kalastusluvat-viskan-kullagard-asbro.htm?rules=173 | www.ifiske.se

Tietoja veneen moottoreista

 Veneiden moottorien käytön yleinen kielto.
 Ostoskorisi on tyhjä.