Mullsjö Sportfiskeklubb

Mullsjön

Mullsjön. Areal 719200m2. Maxdjup 19,3 meter. Medeldjup 7,3 meter .Fiskarter: Grov Abborre & Gädda. Gott bestånd av Mört & Benlöja samt lite sutare och brax .Gädda över 90 cm skall ovillkorligen släppas tillbaka så skonsamt som möjligt .Vi ser gärna att Stor Abborre återsläpps. Detta i en del av …

Spezies

 Barsch  Reichlich
Finns grov abborre. Vilken vi försöker vårda.
 Hecht  Reichlich
Finns grov gädda i sjön. Max mått 90 cm
 Brasse  Selten  Plötze  Reichlich
Är i övertal gentemot abborren. Fiska gärna mycket mört.
 Schleie  Selten  Signalkrebs  Verbreitet
Får endast fiskas av kommuninvånare efter anmälan vid bestämda datum.
 Ukelei  Reichlich
 Ihr Warenkorb ist leer.

http://reservdelar24.se