Rönninge FVOF

 

Flaten, Uttran och Dånviken

  Stockholms län / Salem und Botkyrka Gemeinde.

Fiskevårdsområdet sträcker sig mellan Södertäljes, Salems och Botkyrkas kommuner, den största delen av föreningens vatten ligger i Salems kommun. Omgivningarna är typiska för sprickdalslandskapet på Södertörn. Dånviken och Flaten är relativt små och grunda medan Uttran är större och är som djupast 16 meter.

I Uttran finns abborre, björkna, braxen, gädda, gös och gärs.

Särskilt beståndet av abborre är både i bra skick och har storvuxna individer. I Flaten och Dånviken finns gädda och abborre. Det finns ett inplanterat bestånd av gös i Uttran.

Sjöarna är relativt övergödda och bedöms inte nå de uppsatta målen om miljöstatus i tid, framförallt inte vad gäller övergödande ämnen, kvicksilver och vissa bromerade flamskyddsmedel. Trots det ligger uppmätta värden under gränserna för vad som bedöms som tjänlig föda i fisk från sjöarna.

Alla sjöarnas vattem rinner via Tumbaån ut i Albysjön till Mälaren och därefter ut i Östersjön.


Spezies


Barsch

Normal

Hecht

Normal

Zander

Normal

Uttran

Brasse

Normal

Uttran

Kaulbarsch

Normal

Uttran

Güster

Normal

Uttran

Schleie

Wenig
 

Org ID: 1043, Area 1006

Rönninge FVOF

Rönninge fiskevårdsområdesförening värnar fiske och fiskevård, bland annat genom att besluta om fiskeregler, utfärda fiskelicenser, genomföra fiskekontroller och övervakning, plantera in fisk och utvärdera beståndet genom provfiske. Föreningen värnar även vattenmiljöerna i området och samarbetar bl.a. med Uttrans vattenvårdsgrupp.


Kontakt

Staffan Danielsson:
076 - 888 19 16  

Angelgewässer in der umgebung

Muskan, Fjättern
Översjön
Sollentuna
Edssjön och Fysingen
Tyresö

iFiskes verbundenen Gebiete in Stockholms län
 Warenkorb ist leer.

http://reservdelar24.se

455095
Angelkarten ausgestellt
56855
Fänge
662
Gewässer