Rönninge FVOF

 

Flaten, Uttran och Dånviken

  Stockholms län / Salem, Botkyrka och Södertälje kommun.

Fiskevårdsområdet sträcker sig mellan Södertäljes, Salems och Botkyrkas kommuner, den största delen av föreningens vatten ligger i Salems kommun. Omgivningarna är typiska för sprickdalslandskapet på Södertörn. Dånviken och Flaten är relativt små och grunda medan Uttran är större och är som djupast 16 meter.

I Uttran finns abborre, björkna, braxen, gädda, gös och gärs. Särskilt beståndet av abborre är både i bra skick och har storvuxna individer. Observera att inte hela sjön ingår i fiskekortet, se gränserna på kartan.

Dånviken. Observera att inte hela sjön ingår i fiskekortet, se gränserna på kartan.

I Flaten och Dånviken finns gädda och abborre. Det finns ett inplanterat bestånd av gös i Uttran.

Sjöarna är relativt övergödda och bedöms inte nå de uppsatta målen om miljöstatus i tid, framförallt inte vad gäller övergödande ämnen, kvicksilver och vissa bromerade flamskyddsmedel. Trots det ligger uppmätta värden under gränserna för vad som bedöms som tjänlig föda i fisk från sjöarna.

Alla sjöarnas vatten rinner via Tumbaån ut i Albysjön till Mälaren och därefter ut i Östersjön.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Gös


Normalt

Uttran

Braxen


Normalt

Uttran

Gärs


Normalt

Uttran

Björkna


Normalt

Uttran

Sutare


Lite
 

Rönninge FVOF

Rönninge fiskevårdsområdesförening värnar fiske och fiskevård, bland annat genom att besluta om fiskeregler, utfärda fiskelicenser, genomföra fiskekontroller och övervakning, plantera in fisk och utvärdera beståndet genom provfiske.

Föreningen värnar även vattenmiljöerna i området.

Organisationsnummer: 812800-3145

Kundnummer: 1043, Område: 1006.

Kontaktpersoner

Staffan Danielsson
076 - 888 19 16  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Rönninge FVOF

Del av sjön Uttran och Utterkalven
Malmsjön
Gömmarens Fiske Medlemskap
Gömmarens Fiske
Sportfiskarnas Kräftfiske region Stockholm

Anslutna fiskeområden i Stockholms län
 Din varukorg är tom.