Rönninge FVOF

 

Flaten, Uttran och Dånviken

  Stockholms län / Salem, Botkyrka och Södertälje Kommun.

Fiskevårdsområdet sträcker sig mellan Södertäljes, Salems och Botkyrkas kommuner, den största delen av föreningens vatten ligger i Salems kommun. Omgivningarna är typiska för sprickdalslandskapet på Södertörn. Dånviken och Flaten är relativt små och grunda medan Uttran är större och är som djupast 16 meter.

I Uttran finns abborre, björkna, braxen, gädda, gös och gärs. Särskilt beståndet av abborre är både i bra skick och har storvuxna individer.

I Flaten och Dånviken finns gädda och abborre. Det finns ett inplanterat bestånd av gös i Uttran.

Sjöarna är relativt övergödda och bedöms inte nå de uppsatta målen om miljöstatus i tid, framförallt inte vad gäller övergödande ämnen, kvicksilver och vissa bromerade flamskyddsmedel. Trots det ligger uppmätta värden under gränserna för vad som bedöms som tjänlig föda i fisk från sjöarna.

Alla sjöarnas vatten rinner via Tumbaån ut i Albysjön till Mälaren och därefter ut i Östersjön.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.

Fiskarter


Abborre

Normalt

Gädda

Normalt

Gös

Normalt

Uttran

Braxen

Normalt

Uttran

Gärs

Normalt

Uttran

Björkna

Normalt

Uttran

Sutare

Lite
 

Rönninge FVOF

Organisationsnummer: 812800-3145

Rönninge fiskevårdsområdesförening värnar fiske och fiskevård, bland annat genom att besluta om fiskeregler, utfärda fiskelicenser, genomföra fiskekontroller och övervakning, plantera in fisk och utvärdera beståndet genom provfiske.

Föreningen värnar även vattenmiljöerna i området.

Kundnummer: 1043, Område: 1006.

Kontaktpersoner

Staffan Danielsson:
076 - 888 19 16  

Fiskeområden i närheten av Rönninge FVOF

Muskan, Fjättern
Översjön
Trosaån
Sollentuna
Edssjön och Fysingen

Anslutna fiskeområden i Stockholms län
 Din varukorg är tom.