Gömmarens Fiske

 
  Stockholms län / Huddinge kommun.

Gömmaren är en sjö i Huddinge kommun i Stockholms län.
Sjön är vackert placerad i Huddinge Kommun och ligger i ett naturreservat.
Området är lättillgängligt med både bil, cykel och kommunala färdmedel.
Sjön är 21 hektar stor och har ett maxdjup på 5,6 meter och ett medeldjup på 3,8 meter
Det finns bra kastmöjligheter runt sjön men är även belägrad av privata tomter.
För den flugfiskare som vill är det tillåtet att fiska från flytring, med benkraft, för att öka fångstmöjligheterna ytterligare.
Det finns ett vandringsspår runt hela sjön som gör att det är lätt att förflytta sig från en sidan till den andra.
Utsättningarna består till mestadels av regnbåge och öring i varierade storlekar och under senhösten sätter vi ut grövre regnbåge samt röding till vinterfisket.
Det finns ett flertal källor och det går att uppleva ett bra fiske mitt i sommaren. Under den varma årstiden är fisken mest aktiv under morgon och kväll.
Gömmarområdet är ett välbesökt rekreationsområde mellan Huddinge och Kungens Kurva med förutsättningar för ett rikt friluftsliv, under sommartid är populär badsjö med klart och rent vatten.
Både under sommartid och vintertid är sjön välbesökt av sportfiskare.
Sjön är för övrigt näringsrik och har ett rikligt insektsliv.
Långsjö-Gömmarens Fiskevårdsförening sköter fiskevården och tillsynen av fiskerätten.
Vill du fiska i Gömmaren så behövs det ett särskilt fiskekort som är personligt.

Förbud mot både förbrännings- och elmotorer:
Enligt Länsstyrelsens sjötrafikföreskrifter 01FS 2001:138 är det förbjudet att framföra motordrivet fartyg i Gömmaren.
Förbudet gäller både förbrännings- och elmotor.

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

Fiskarter


Öring


Rikligt

Regnbåge


Rikligt

Mört


Rikligt

Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Sarv


Vanlig

Sutare


Lite

Gärs


Lite
 

Gömmarens Fiske

Organisationsnummer: 812800-8656

Logo Gömmarens Fiske

LGF är en fiskevårdsförening belägen i Huddinge och bildades 1940. Vi har runt 400 medlemmar och bedriver verksamhet inom en rad områden. Mycket kretsar kring Gömmaren, flugfiske, flugbindning, isfiske och ungdomsverksamhet. Föreningen erbjuder ett rikt aktivitetsutbud för medlemmarna.

Vi tar gärna emot skolklasser och företag för fiske.

För närmare beskrivning och mer information läs vidare på vår hemsida www.gommarensfiske.se

Kundnummer: 3361, Område: 3420.

Kontaktpersoner

Magnus Nylund
070- 754 73 51  

Filer för nedladdning


Djupkarta

Gömmarens Djupkarta

Fiskeområden i närheten av Gömmarens Fiske

Gömmarens Fiske Medlemskap
Sportfiskekortet Stockholm
Magelungen
Flaten, Uttran och Dånviken
Sollentuna

Anslutna fiskeområden i Stockholms län
 Din varukorg är tom.