Götarpssjöns FVOF

 

Götarpssjön

  Jönköpings län / Gnosjö Gemeinde.

Götarpssjön är en sjö i Nissans upprinningsområde på cirka 54 hektar. Sjön är reglerad med låg påverkan av mänsklig aktivitet. Sjön omges i huvudsak av skogsmark men ett antal fastboende finns runt sjön samt ett mindre sommarstugeområde. Tidigare fanns en brunnsanläggning som numera är nerlagd.

Vid östra stranden finns en kommunal badplats som är relativt starkt frekventerad på somrarna. Sjön har ett starkt bestånd av gädda, abborre och mört. Beståndet av ål har minskat men finns sporadiskt. Mest är sjön känd för ett gott gäddbestånd och grov abborre.


Spezies


Barsch

Reichlich

Hecht

Reichlich

Plötze

Verbreitet

Quappe

Selten

Aal

Selten
 

Org ID: 1100, Area 1059

Götarpssjöns FVOF

Fiskevårdsområdesföreningen förvaltar sen 1978 fisket i sjön.

Föreningen bildades 1933, men ombildades till FVOF 1978. Fisket i sjön fungerar i huvudsak som rekreationskälla. Föreningen fokuserar i huvudsak på att tillhandahålla fiske för allmänheten, hålla kontroll på vattenkvalité och fiskefauna. Vattnets kvalité kontrolleras kontinuerligt av myndigheterna.


Kontakt

Sture Nilsson:

070 - 69 71 071

Tommy  Svensson:
070 - 460 82 27


  

Angelgewässer in der umgebung

Mossasjön
Skärvsjön
Norra Gusjön, Hammarsjön mfl.
Bråarpasjön, Hagsjön, Fryebosjön m fl vatten.
Stengårdshultasjön, Lillesjön

iFiskes verbundenen Gebiete in Jönköpings län
 Warenkorb ist leer.