Götarpssjöns FVOF

 

Götarpssjön

  Jönköpings län / Gnosjö Kommun.

Götarpssjön är en sjö i Nissans upprinningsområde på cirka 54 hektar. Sjön är reglerad med låg påverkan av mänsklig aktivitet. Sjön omges i huvudsak av skogsmark men ett antal fastboende finns runt sjön samt ett mindre sommarstugeområde. Tidigare fanns en brunnsanläggning som numera är nerlagd.

Vid östra stranden finns en kommunal badplats som är relativt starkt frekventerad på somrarna. Sjön har ett starkt bestånd av gädda, abborre och mört. Beståndet av ål har minskat men finns sporadiskt. Mest är sjön känd för ett gott gäddbestånd och grov abborre.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre

Rikligt

Gädda

Rikligt

Mört

Vanlig

Lake

Sällsynt

Ål

Sällsynt
 

Götarpssjöns FVOF

Fiskevårdsområdesföreningen förvaltar sen 1978 fisket i sjön.

Föreningen bildades 1933, men ombildades till FVOF 1978. Fisket i sjön fungerar i huvudsak som rekreationskälla. Föreningen fokuserar i huvudsak på att tillhandahålla fiske för allmänheten, hålla kontroll på vattenkvalité och fiskefauna. Vattnets kvalité kontrolleras kontinuerligt av myndigheterna.

Kundnummer: 1100, Område: 1059.

Kontaktpersoner

Sture Nilsson:

070 - 69 71 071

Tommy  Svensson:
070 - 460 82 27


  

Fiskeområden i närheten av Götarpssjöns FVOF

Mossasjön
Skärvsjön
Norra Gussjön, Hammarsjön m fl vatten
Bråarpasjön, Hagsjön, Fryebosjön m fl vatten.
Stengårdshultasjön, Lillesjön

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.