Götarpssjöns FVOF

 

Götarpssjön

  Jönköpings län / Gnosjö kommun.

Götarpssjön är en sjö i Nissans upprinningsområde på cirka 54 hektar. Sjön är reglerad med låg påverkan av mänsklig aktivitet. Sjön omges i huvudsak av skogsmark men ett antal fastboende finns runt sjön samt ett mindre sommarstugeområde. Tidigare fanns en brunnsanläggning som numera är nerlagd.

Vid östra stranden finns en kommunal badplats som är relativt starkt frekventerad på somrarna. Sjön har ett starkt bestånd av gädda, abborre och mört. Beståndet av ål har minskat men finns sporadiskt. Mest är sjön känd för ett gott gäddbestånd och grov abborre.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Vanlig

Lake


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Götarpssjöns FVOF

Fiskevårdsområdesföreningen förvaltar sen 1978 fisket i sjön.

Föreningen bildades 1933, men ombildades till FVOF 1978. Fisket i sjön fungerar i huvudsak som rekreationskälla. Föreningen fokuserar i huvudsak på att tillhandahålla fiske för allmänheten, hålla kontroll på vattenkvalité och fiskefauna. Vattnets kvalité kontrolleras kontinuerligt av myndigheterna.

Organisationsnummer: 802600-6752

Kundnummer: 1100, Område: 1059.

Kontaktpersoner

Sture Nilsson

070 - 69 71 071

Tommy  Svensson
070 - 460 82 27


  

Fiskeområden i närheten av Götarpssjöns FVOF

Mossasjön
Skärvsjön
Norra Vallsjön
Hästhultasjön, Marsåsgöl, Andersborgsgölen, Hundsögöl och Helvetesgölen
Hären

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.