Laxsjöns FVO

 • 1
 • 2
 • 3
 

Laxsjön, Långbrohöljen

  Västra Götalands län / Bengtsfors Gemeinde.

Laxsjön ligger vid Billingsfors och strax söder om Bengtsfors. Sjön ingår i Dalslands Kanals sjösystem. Flera större tillflöden kommer från norra och västra delarna av sjön. Ett i Billingsfors från Lelång via Bengtsbrohöljen och det andra i Skåpafors som kommer från sjön Svärdlång. Stenebyälven rinner ut i sjöns västra delar söder om Billingsfors. I sjöns södra ände ligger Långbron och via Långbroströmmen rinner vattnet till Långbrohöljen (som också ingår i Laxsjöns fiskeområde) vidare via Mustadfors och till nästa sjö Råvarpen. Laxsjöns djupaste plats är ca 57 meter.

Laxsjön är en sjö med relativt klart och kallt vatten. Stränderna runt sjön är mestadels berg, klippor och stenstränder. Några grundare vassvikar finns också. Mestadels i sjöns norra del och östra delen vid Fjäll. Det finns totalt åtta öar eller mindre holmar. Runt sjön växer mestadels barrskog med inslag av lövskog. Billingsfors ligger vid sjöns västra sida och pappersbruket syns från mellersta delarna av sjön. På sydöstra sidan av sjön domineras bilden av Baldersnäs. Ett stort näs som ligger i nord-sydlig riktning och den nordliga spetsen på udden som heter ”Världens ände”. Vid världens ände finns vindskydd och lägerplatser. På östra siden av sjön finns bebyggelse såsom sommarstugor och villor. I sjöns norra delar ser man lite bebyggelse vid Skåpafors annars domineras bilden av skogsklädda sluttningar ner mot sjön.

Sjön har en naturlig öringstam och varje år fångas öringar i vikter upp mot 7 kg.

Gäddan och abborren når höga vikter i Laxsjön. Största gäddan på 15,1 kg och abborre på 2,4 kg!
Bra isfiske på grov abborre.

Fiskarter: abborre, gädda, mört, braxen, sutare, sik, siklöja, sarv, lake och öring.

OBS! Catch & Release på all öring oavsett storlek. För gädda gäller att fisk mellan 50 och 80 cm får tas upp!

Sjösättningsramper:

Långbrons Småbåtshamn

 • Sjösättningsramp i södra delen av Laxsjön, här finns även gästbrygga m.m.
 • Vägyta rampen: Asfalt
 • Parkering: Ja i anslutning till rampen
 • Brygga: Ja
 • GPS: 58.93760, 12.28560 (WGS 84 decimal)


Billingsfors Småbåtshamn

 • Populär ramp vid västra sidan av Laxsjön
 • Vägyta rampen: Asfalt
 • Parkering: Ja, grusplan vid rampen
 • Brygga: Ja
 • GPS: 58.97775, 12.25061 (WGS 84 decimal)
 Es gibt einen oder mehrere in der Gegend
Wasser für Catch-and-Release, dh
Die Fische werden sorgfältig zurückgewonnen
nach dem Fang.

Spezies


Barsch

Reichlich

Sportfiskerekort 2,45 kg

Hecht

Reichlich

Sportfiskerekord 15,1 kg

Forelle

Verbreitet

Sportfiskerekord 9,1 kg

Plötze

Verbreitet

Brasse

Verbreitet

Sportfiskerekord 4,5 kg

Ukelei

Verbreitet

Lavaret

Normal

Stinte

Normal

Quappe

Normal

Sportfiskerekord 4,7 kg

Rotfeder

Normal

Schleie

Normal

Groppe

Normal

Aal

Wenig
 

Org ID: 1115, Area 1075

Laxsjöns FVO

Laxsjöns FVO förvaltar fisket i en sjö i Dalsland med bra bestånd av grov öring, gädda, abborre, lake och braxen.


Kontakt

Ulf Godtman:
070 - 330 16 16  

Angelgewässer in der umgebung

Lysetjärn, Stortjärn och Hagtjärn
Ivägs FVOF
Råvarp
Ärrsjön
Edslan

iFiskes verbundenen Gebiete in Västra Götalands län
 Warenkorb ist leer.

http://reservdelar24.se