Björkåns FVO

Björkån, Björksjön, Rävsjön mfl

Kartenerklärung
  Västernorrlands län / Sollefteå und Örnsköldsvik gemeinde.

 Karte Points

 Båtramp

 Rastplats / Vindskydd

 Båtramp

 Båtramp

 Tillgänglighetsanpassad brygga

 Tillgänglighetsanpassad brygga

 Rastplats / Vindskydd

 Badplats

 Ny polygon 345

 Ny polygon 346

Angelgewässer in der umgebung

Åvattnet, Bågasjön, Skalmsjösjön och Södra Anundsjöån.
Lillsjön, Myckelgensjösjön, Torrvattnet, Hällvattnet mfl
Sjöfisket samt Ångermanälven i och nedströms Sollefteå
Trästatjärn
Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten
Norra Anundsjöån, Agnsjön m fl vatten
Faxälven, Nordsjösjön, Nässjön mfl

iFiskes verbundenen Gebiete in Västernorrlands län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...
 Ihr Warenkorb ist leer.