Björkåns FVO

Björkån, Björksjön, Rävsjön mfl

Map legend
  Västernorrlands län / Sollefteå and Örnsköldsvik municipality.

 Map points

 Båtramp

 Rastplats / Vindskydd

 Båtramp

 Båtramp

 Tillgänglighetsanpassad brygga

 Tillgänglighetsanpassad brygga

 Rastplats / Vindskydd

 Badplats

 Ny polygon 345

 Ny polygon 346

Fishing areas nearby Björkåns FVO

Åvattnet, Bågasjön, Skalmsjösjön och Södra Anundsjöån.
Lillsjön, Myckelgensjösjön, Torrvattnet, Hällvattnet mfl
Sjöfisket samt Ångermanälven i och nedströms Sollefteå
Trästatjärn
Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten
Norra Anundsjöån, Agnsjön m fl vatten
Faxälven, Nordsjösjön, Nässjön mfl

Affiliated fishing areas in Västernorrlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.