Värmlands Karpförening

Forstjärn

Kartenerklärung
  Värmlands län / Forshaga gemeinde.

 Karte Points

 6. Lagunen

Tänk på att ej spärra ej av stigen för förbipasserande.

 5. Trollskogen

Tänk på att ej spärra ej av stigen för förbipasserande.

 4. Oskuldsviken

Här fångades sjöns första karp, tänk på att ej spärra ej av stigen för förbipasserande.

 3. Gräddhyllan

Möjlighet at parkera bakom swimmet, men spärra ej vägen för andra fordon.

 2. Pumphuset

Var försiktig upp och ned slänten på denna fiskeplats.

 1. Birgitta

Intressant plats på våren i anslutning til vegetation.

 Fiske efter Karp ej tillåtet

 Ferienhäuser und Ferienwohnungen

 Sunne/Västra Ämtervik, Schweden mit Seeblick

Angelgewässer in der umgebung

Klarälven, Dejeforsen
Klarälven (Torp-Forshaga)
Lusten
Visten, Smårissjön, Skivtjärn m.fl
Klarälven (Ullerud)
Blysjön med flera sjöar
Emsen, Lillsjön

iFiskes verbundenen Gebiete in Värmlands län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...
 Ihr Warenkorb ist leer.