Värmlands Karpförening

Forstjärn

Kartenerklärung
  Värmlands län / Forshaga gemeinde.

 Karte Points

 1. Birgitta

Intressant plats på våren i anslutning til vegetation.

 2. Pumphuset

Var försiktig upp och ned slänten på denna fiskeplats.

 3. Gräddhyllan

Möjlighet at parkera bakom swimmet, men spärra ej vägen för andra fordon.

 4. Oskuldsviken

Här fångades sjöns första karp, tänk på att ej spärra ej av stigen för förbipasserande.

 5. Trollskogen

Tänk på att ej spärra ej av stigen för förbipasserande.

 6. Lagunen

Tänk på att ej spärra ej av stigen för förbipasserande.

 Fiske efter Karp ej tillåtet

Angelgewässer in der umgebung

Klarälven, Dejeforsen
Klarälven (Torp-Forshaga)
Lusten
Forshaga Fiskevårdskrets
Visten, Smårissjön, Skivtjärn m.fl
Klarälven (Ullerud)
Forshaga forsen

iFiskes verbundenen Gebiete in Värmlands län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...
 Ihr Warenkorb ist leer.