Värmlands Karpförening

Forstjärn

Map legend
  Värmlands län / Forshaga municipality.

 Map points

 1. Hagudden (Ej tillåten för dagskort / Kun medlemmer / Members Only)

Endast för medlemmar i Värmlands karpförening / Members only

 10. (Endast Medlemmar/Members Only)

Ej tillgång för dagskort / Members Only

 2. Birgitta

Intressant plats på våren i anslutning til vegetation.

 3. Pumphuset

Var försiktig upp och ned slänten på denna fiskeplats.

 4. Naveln

Bra utsikt mitt på vattnet

 5. Gräddhyllan

Möjlighet at parkera bakom swimmet, men spärra ej vägen för andra fordon.

 6. Oskuldsviken

Här fångades sjöns första karp, tänk på att ej spärra ej av stigen för förbipasserande.

 7. Trollskogen

Tänk på att ej spärra ej av stigen för förbipasserande.

 8. Lagunen

Tänk på att ej spärra ej av stigen för förbipasserande.

 9. (Endast Medlemmar / Members Only)

Ej tillgång för dagskort / Members Only

 Inget nattfiske efter Karp

Fishing areas nearby Värmlands Karpförening

Klarälven, Dejeforsen
Syrsjön-Torptjärns fvof
Klarälven (Torp-Forshaga)
Lusten
Forshaga Fiskevårdskrets
Visten, Smårissjön, Skivtjärn m.fl
Forshagaforsen

Affiliated fishing areas in Värmlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.