Gippmokksjöarnas FVOF

Gippmokksjöarna

Kartenerklärung
  Västerbottens län / Storuman gemeinde.

 Karte Points

 Badplats

Byns bad /rastplats "Sunne" Grillring och vindskydd för den hungrige samt bad och brygga för den badsugne Platsen förvaltas av Gippmokks byaförening

 Rastplats / Vindskydd

 Fiskeförbud

Fredningszoner gällande nätfiske Utloppet: 100 meter från utlopp och sedan nedströms bäcken mot kungavägen.

 Fiskeförbud

Fredningszoner gällande nätfiske: Sunn-Bron: 100 meter på vardera sida om bron

 Fiskeförbud

Fredningszoner gällande nätfiske: Lindersbäcken: Markerat med stolpar och skylt.

 Brygga

Buföringsviken

 Inre Jippmokksjön

 Jippmokksjön

Angelgewässer in der umgebung

Storumansjön, Umnässjön, Girjesån m fl vatten
Gardsjöbäcken
Slussfors KFO
Hemsjön, Lilla Stenträsk m fl vatten
Skikkisjön, Skabbegatt och Skikkibäcken
Umnässjö, Stenträsket och Holmträsket
Långvattnet, Volvobäcken samt Lubbsbäcken.

iFiskes verbundenen Gebiete in Västerbottens län
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...
 Ihr Warenkorb ist leer.